احادیث اعتقادی

دستاورد عبادت از دیدگاه امام عسکری

سلوک عرفانی و عبادت، انسان را به سوی کمال مطلق سوق میدهد و به همین جهت میتواند دستاوردها و آثار مثبت فراوانی را
در زندگی انسان در پی داشته باشد. عظمت روحی، تعالی روانی و فکری، آثار جسمی، رفتاری و اجتماعی، مهار هوا و هوس،
قویتباورهای توحیدی، ترقی نیروی ادراکی و معرفتی، توسعه افق فکر و اندیشه انسان، بخشی از آثار عبادت راستین در پیشگاه
آفریدگار هستی است. مردان بزرگی در عالم، راز موفقیتهای بیشمار خود را در پرتو همین رفتار معنوی جستجو میکردند. یکی از
صفحه ۹۵ از ۳۰۲
مهمترین شخصیتها که از افتخارات دنیای اسلام به شمار میآید، دانشمند پر آوازه ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا است. او دارای
نبوغ فوق العاده و صاحب اندیشههای ارزشمندی بود و آن چنان در کسب علم و دانش پیشرفت نمود که در دوران نوجوانی سرآمد
دانشوران عصر، در تمام علوم رایج زمان خود گردید و از اساتید معاصر بینیاز شد. بو علی سینا با همه موفقیتها و موقعیتهایی که در
شب و روز » : زندگی نصیبش شده بود، راز حل مشکلاتش را در عبادت و عبادتگاهها میجست. او در خاطرات خود آورده است
جز به تحصیل علم به چیز دیگری نمیاندیشیدم و به غیر از فهمیدن به چیز دیگری توجه نداشتم، و به همین طریق پیش میرفتم، تا
اینکه حقیقت هر مسئلهای برای من مسلم میشد و هرگاه در مسئلهای حیران بودم و یا نمیتوانستم قضیه را بفهمم، به مسجد پناه
در اینجا به «( میبردم، نماز میگزاردم و خالق هستی را ستایش میکردم، در این حال معمای من حل و مشکل برطرف میشد. ( ۷
یکی از مهمترین آثار عبادت در زندگی حضرت عسکریعلیه السلام میپردازیم:
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *