احادیث اعتقادی

دستورالعملهای عرفانی امام عسکری

حضرت عسکریعلیه السلام در رهنمودها و دستورالعملهای مختلفی مردم را به رفتارهای انسانی و سلوک معنوی دعوت مینمود.
آن بزرگوار گاهی در نامههای خصوصی و عمومی مطالب خویش را به مشتاقان حقیقت عرضه میداشت. یکی از دستورالعملهای
امام عسکریعلیه السلام که برای جویندگان سعادت بویژه شیعیان راهگشا و قابل تامل است، رهنمود آن حضرت در ضمن نامهای
به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری ( ۴) از اصحاب مورد اعتماد آن وجود گرامی است؛ پیشوای یازدهم در فرازی از آن رهنمود چنین
فاعلم یقینا یا اسحاق! انه من خرج من هذه الدنیا اعمی فهو فی الآخره اعمی واضل سبیلا، یابن اسماعیل! لیس تعمی » : مینگارد
رب لم حشرتنی اعمی » الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، وذلک قول الله فی محکم کتابه ( ۵) حکایۀ عن الظالم اذ یقول
۶)؛ ای اسحاق! یقینا بدان هر کس از این دنیا نابینا [و گمراه] ) « وقد کنتبصیرا قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسی
رود او در آخرت نیز نابینا و گمراه خواهد بود. ای پسر اسماعیل! مقصود از نابینایی، کوری چشم نیست، بلکه قلبهایی که در
اندرون سینهها قرار دارد کور میشوند و این همان سخن پروردگار متعال است که در کتاب محکم خویش از زبان ستمگری
خداوندا! چرا مرا نابینا » : حکایت میکند که وی [هنگامی که روز قیامت نابینا محشور میشود با اعتراض به خداوند] میگوید
محشور کردی، در حالی که در دنیا بینا بودم. خداوند میفرماید: همچنان که در دنیا آیات ما به تو رسید و آنها را به فراموشی
. « سپردی، همینطور امروز تو از فراموش شدگانی
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *