احادیث اعتقادی

عبادت و تفکر از دیدگاه امام عسکری

عبادت کنندهای که در طول زندگی از قوه تفکر و نیروی عقلانی خود بهره نگیرد، از اعمال معنوی و عبادتهای خویش سود
چندانی نخواهد برد؛ چرا که ارزش و مراتب عالی اعمال، بستگی به معرفت هر شخص نسبتبه معبود خود دارد و معرفت نیز حاصل
نمیشود، مگر اینکه انسان با دیده عقل و اندیشه و دلی بیدار در قدرت و شکوه لایزال آفریدگار هستی بنگرد و در زوایای
حیرتانگیز و شگفت آور این جهان باعظمت و آفریدههای متنوعی که در گستره این عالم پهناور، طبق نظم خاص خود حرکت
مینمایند و به دنبال اهداف خاصی سیر میکنند، بیندیشد. عبادتی که توام بامعرفتباشد، هیچگاه غرور آور نخواهد بود؛ بلکه هر
چقدر شناخت و معرفتبه معبود بالاتر رود، خضوع و تواضع در عبادت مضاعف گردیده، احساس لذت انس بیشتر خواهد شد و
اینجاست که عبادت کنندگان با معرفتبه همراه سرور و زینت عبادتگران، حضرت زین العابدینعلیه السلام این زمزمه را سر
با توجه به «. سبحانک ماعبدناک حق عبادتک؛ ( ۱۵ ) معبودا! تو پاک و منزهی، ما حق عبادت تو را بجای نیاوردیم » : خواهند داد که
لیست العباده کثره الصیام و » : این نکات، گفتار خردمندانه حضرت عسکریعلیه السلام را باید به دقتبه گوش جان سپرد که فرمود
الصلوه وانما العباده کثره التفکر فی امر الله؛ ( ۱۶ ) عبادت [کامل] به بسیاری روزه و نماز نیست، همانا عبادت تفکر بسیار در امر
«. خداوند است
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *