احادیث و سخنان

اندرزهای امام عسکری

امام – علیهالسلام – همواره اصحاب خود را پند و اندرز میداد و آخرت را در برابر چشمان آنان مجسم میساخت و از فریب و فتنههای دنیا بر حذر میداشت. در یکی از پندگوییها چنین فرمود: «انکم فی آجال منقوصه، و ایام معدوده، و الموت یاتی بغته، من یزرع خیرا یحصد غبطه، [ صفحه ۱۰۱] و من یزرع شرا یحصد ندامه، لکل زارع ما زرع، لا یسبق بطیء بحظه، و لا یدرک حریص ما لم یقدر له، من اعطی خیرا فالله اعطاه، و من وقی شرا فالله وقاه…» [۱۳۴] . «شما در دورانی نقصان پذیر و روزهایی شمرده و معین بسر میبرید و مرگ، ناگهان شما را درمییابد. هر که نیکی بکارد (خوشی درو میکند و) مایه غبطه دیگران خواهد بود و هر که بدی بکارد پشیمانی درو میکند. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. بهره کند رو از او ربوده نمیشود و آزمند جز به رزق مقدر خود دست نمییابد. هر کس به خیر دست یابد خداوند به او عطا کرده است و هر کس از گزندی مصون ماند در حقیقت خداوند او را حفظ کرده است..». واقعیت زندگی در همین سخنان نهفته است و آدمی – همانگونه که امام میفرماید – در دورهای معین که نه افزایش مییابد و نه کم میشود زندگی میکند و مرگ او را ناگهان در میرباید. پس شایسته چنین کسی آن است که فریفته نگردد و به حقوق دیگری تجاوز نکند و بداند در بند اعمال خود است و فرجام او وابسته به اعمالش میباشد اگر درستکار باشد پایانی خوب و اگر بد کردار باشد آیندهای تاریک در انتظار اوست.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *