احادیث و سخنان

روایات امام عسکری (ع) از حج

۱٫ سعید بن عبدالله از موسی بن حسن از ابوعلی احمد بن محمد بن مطهر روایت کرده که: «گفت: طی نامهای به ابومحمد امام عسکری علیه السلام نوشتم: من به شش نفر، مبلغ یکصد و پنجاه دینار دادهام تا با آن حج گزارند. و آنها حج گزارده و باز گشتند. برخی از آنها نزد من آمدند و گفتند: ما مبلغی از دینارها را خرج کردهایم و مقدار باقی مانده را به من برگرداندند. بر آن شدم تا نزد دیگران بروم و بقیهی پولی را که به آنها داده بودم پس بگیرم. امام علیه السلام مرقوم فرمود: متعرض کسانی که نزدت نیامدهاند مشو و از کسانی هم که مقداری پول برایت آوردهاند پول مگیر؛ زیرا اجر و پاداش تو نزد خدای – عز و جل – محفوظ است» [۳۱۱] . ۲٫ ابراهیم بن مهزیار به ابومحمد علیه السلام نوشت: «مولای من به شما خبر دهم که علی بن مهزیار یکی از دوستداران شما، وصیت کرده است از درآمد زمینی که آن را برای شما قرار داده است، هر سال حجی را به مبلغ بیست دینار برایش به جا آورند و از آن هنگام که راه بصره بسته شده است، هزینهی سفر مردم زیاد شده و با بیست دینار، حج انجام نمیدهند. همچنین جمعی از علاقهمندان شما، به انجام دو حج وصیت کردهاند. اینک چه باید کرد؟ حضرت در پاسخ فرمود: با هزینهی سه حج دو حج انجام دهید، ان شاء الله تعالی» [۳۱۲] . ۳٫ علی بن محمد حضینی به آن حضرت نوشت: «پسر عمویم وصیت کرده تا هر سال با پانزده دینار برایش حجی به جا آورند. [اکنون] این مبلغ برای حج کافی نیست. در این زمینه چه دستوری میفرمایید؟ حضرت مرقوم فرمود: با هزینهی دو حج یک حج انجام ده. خداوند از آن آگاه است» [۳۱۳] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *