اخلاق و فضائل

امام عسکری خوف از حضرت حق

از جمله صفات حمیدهی امام عسکری، میزان خوف و ترس حضرت از خداوند جهان آفرین است. این صفت از دوران کودکی در ایشان وجود داشته است؛ گرچه برای دیگران امری بعید به نظر میرسد که چگونه کودکی مدرک هیبت و عظمت پروردگار میشود و در برابر آن قدرت مطلق، چنین اظهار عجز میکند. با اینکه سن کودکی اقتضای بازی و لهو و لعب را دارد و در کتب روانشناسی نیز بدین مسئله پرداختهاند. اما باید گفت که چنین امری از ناحیهی ائمهی معصومین علیهمالسلام و متصلان به غیب و وحی امری سهل و معقول است، گرچه در سنین کودکی باشند. چرا که امامت به سن و سال بستگی ندارد. کما اینکه برخی از ائمه در سنین صغر و کودکی به مقام امامت و ولایت رسیدهاند. از روایات چنین برگرفته میشود که امام علیهالسلام وقتی هیزم و آتش را میدیدند به جهت ترس از خدا میگریستند و به حالت غشوه میافتادند در حالی که کودکی بیش نبودند [۹۲] . در کتاب نورالابصار آمده است که بهلول روزی امام عسکری علیهالسلام را در سن کودکی دید. او مشغول گریستن بود در حالی که کودکان دیگر سرگرم بازی بودند. بهلول فکر کرد که آن طفل به علت نداشتن اسباببازی ناراحت شده و گریه میکند. رو به او کرد و گفت: آیا دوست داری برایت اسباببازی بخرم؟ آن بزرگوار فرمود:ای کمخرد، ما برای بازی آفریده نشدهایم. بهلول گفت پس برای چه آفریده شدهاید؟ امام فرمودند: للعلم و العباده فقال من این ذلک؟ فقال علیهالسلام من قوله تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون [۹۳] یعنی امام در جواب بهلول گفتند ما برای علم و عبادت خدا آفریده شدهایم. بهلول دلیل این سخن را خواستار شد و امام به آیهی فوق استناد کردند که «آیا میپندارید ما شما را عبث و بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما بازنمیگردید.» آنگاه امام علیهالسلام موعظههایی را [ صفحه ۶۵] امام علیهالسلام موعظههایی را ذکر کرد و سپس به حالت غشوه در افتاد. هنگامی که به هوش آمد بهلول گفت: ای کودک، تو را چه شده است در حالی که کودکی بیش نیستی و هیچ گناهی هم نداری؟ امام در جوابش گفت: ای بهلول، من دیدم که مادرم با چوبهای بزرگ آتش را برمیافروخت و آتش شعلهور نمیشود مگر با چوبهای کوچک و من میترسم که از هیزمهای کوچک آتش جهنم افروخته شده باشم [۹۴] .
برگرفته از کتاب زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته آقای علی اکبر جهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *