اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری احمد بن محمد بن یسار

برقی او را از اصحاب امام حسن عسکری – علیهالسلام – یاد میکند [۲۶۵] نجاشی میگوید: «از بزرگان آل طاهر [۲۶۶] در زمان امام حسن عسکری بود و به یساری شهرت داشت. حسین بن عبیدالله به ما میگوید که او مذهبی فاسد و حدیثی ضعیف داشت. احادیث مرسله و نادرست بسیاری نقل میکرد و کتابهایی نوشت که از آن جمله اینها به دست ما افتاده است: «ثواب القرآن»، «الطب»، «القراآت»، «النوادر»، «الغارات» [۲۶۷] . کشی به سند خود از ابراهیم بن محمد بن حاجب نقل میکند که گفت: [ صفحه ۱۴۶] در نامهای از امام جواد که در پاسخ سوالی راجع به یساری نوشته شده بود خواندم حضرت میفرمود: «او آنچنان که ادعا میکند نیست و چنین جایگاهی (وکالت از طرف امام) ندارد و به او چیزی نپردازید» [۲۶۸] . علما او را قدح کرده و متهم دانسته، عقیدهاش را نا درست ذکر میکنند و میگویند در حال فساد مذهب از دنیا رفت.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *