اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری سعد بن عبدالله قمی

امام حسن عسکری – علیهالسلام – را درک کرد. شیخ میگوید: نمیدانم که آیا از حضرت روایت کرده است یا خیر [۳۰۶] . [ صفحه ۱۵۵] نجاشی میگوید: او بزرگ، پیش کسوت و فقیه این طایفه است. احادیث فراوانی از عامه فراگرفت و در جستجوی حدیث، سفرها کرد. از راویان بزرگ حدیث، حسن بن عرفه، محمد بن عبدالملک دقیقی، ابوحاتم رازی و عباس ترفقی را دیدار کرد. به خدمت امام حسن عسکری رسید و کتابهای زیادی تصنیف کرد که کتب زیر به دست ما رسیده است: «الرحمه»، «الوضوء»، «الصلاه»، «الزکاه» و «الحج» و کتب دیگری که آنها را ذکر میکند [۳۰۷] سعد به سال ۳۰۱ ه و به قولی ۲۹۹ ه درگذشت [۳۰۸] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *