اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری عبدالله بن جعفر حمیری قمی

شیخ [۳۱۸] و برقی [۳۱۹] او را از اصحاب امام حسن عسکری – علیهالسلام – نام میبرند. نجاشی میگوید: «عبدالله بن جعفر بن [ صفحه ۱۵۸] حسن بن مالک بن جامع حمیری ابوالعباس قمی، بزرگ اهل قم و پیش کسوت آنان بود. سال دویست و نود و اندی از هجرت گذشته وارد کوفه شد و مردمان زیادی از او حدیث شنیدند. کتب زیادی تصنیف کرد از جمله: الامانه، الدلائل، العظمه و التوحید، الغیبه و الحیره، فضل العرب، التوحید والبداء و الاراده و الاستطاعه و المعرفه، قرب الاسناد الی ابیجعفر ابن الرضا، ما بین هشام بن الحکم و هشام و العباس، الارواح و الجنه و النار، الحدیثین المختلفین، مسائل الدجال، مکاتبات ابیالحسن الثالث – علیهالسلام -، مسائل لابی محمد بن حسن بن علی – علیهالسلام – علی ید محمد بن عثمان العمری، قرب الاسناد الی صاحب الامر – علیهالسلام – مسائل ابیمحمد و توقیعاته و کتاب الطب [۳۲۰] . حجم تالیفات او در زمینههای مختلف گویای دانش وسیع و عمیق و تخصص او در علوم عقلی و نقلی است.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *