اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری علی بن بلال

شیخ او را از اصحاب امام علی هادی و امام حسن عسکری – علیهماالسلام – برمیشمارد. [۳۳۲] نجاشی میگوید: «او اصلا بغدادی است که به واسط منتقل شد، از امام هادی – علیهالسلام – نقل روایت میکرد و کتابی دارد» [۳۳۳] . امام حسن عسکری در مرقومهای به اسحاق میفرماید. «ای اسحاق! نامه ما را بر علی بن بلال – خداوند از او خشنود گردد – بخوان که او ثقه و مورد اعتماد و دانای به واجبات و وظایف خود است». کشی میگوید: به خط جبرئیل بن احمد دیدم نوشته است: محمد بن عیسی الیقطینی برایم گفت: حضرت – سلام الله علیه – به علی بن بلال در سال ۲۳۲ه نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم، خدا را ستایش میکنم بخاطر داشتن تو و او را بر نعمتهایش سپاس میگذارم و بر محمد و آل محمد درود و رحمت خداوند میفرستم. اما بعد، ابوعلی را بجای «حسین بن عبد ربه» بر اثر معرفت و شناختی که از او داشتم گماشتم و او را امین خود دانستم، نظر به آنکه تو بزرگ ناحیه خود هستی دوست داشتم تو را به این نامه مخصوص و گرامی بدارم پس از او اطاعت کن و آنچه از حقوق شرعیه نزدت مانده به او تسلیم کن و دوستان ما را نیز بدینکار دستور ده و آنان را برانگیز تا یار و مددکار او باشند که او نزد ما محبوب و ستوده است و بر اینکارت از خداوند پاداش و سزایی نیک خواهی یافت. خداوند منعم و رحیم به هر که بخواهد بخشش میکند تو در پناه خدا هستی. این نامه را به خط خود نگاشتم و سپاس بسیار خدای را» [۳۳۴] . [ صفحه ۱۶۲] این نامه دلیل درستی و درستکاری اوست و اعتماد امام را به او میرساند.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *