از دیدگاه سخنوران و محققان, اصحاب و شاگردان

راویان امام عسکری (ع) – علی بن حسن بن علی بن فضال

وی ابوالحسن علی بن حسن بن علی بن فضال بن عمر بن ایمن، فقیه یاران ما در کوفه و [ صفحه ۳۲۰] بزرگ، ثقه و مورد اعتماد آنان و از همه آشناتر به حدیث و سخن او نزد همه پذیرفته بود. روایات بسیاری از او شنیده شده و هیچ گونه لغزش و عمل خلافی از او دیده نشده است و کمتر اتفاق افتاده که روایتی از راویی ضعیف نقل کند. او فطحی مذهب بود [۶۴۹] دانش فراوانی اندوخت و روایات و اخبار زیادی را نقل کرد. تألیفات جالبی داشت و اهل عناد و لجاجت نبود و در اعتقاد به امامان دوازده گانه نزدیکترین فرد به یاران ما بود و کتب فقهی او سرشار از اخبار حسنه بوده است. گفتهاند که وی سی کتاب [۶۵۰] تألیف کرده است. شیخ طوسی او را از یاران امام هادی و عسکری علیهما السلام بر شمرده [۶۵۱] و کشی دربارهی او گفته است: «ابوعمرو گفته که: از ابونصر محمد بن مسعود دربارهی همهی این افراد پرسیدم. وی در پاسخ گفت: اما علی بن حسن بن علی فضال، در عراق و ناحیهی خراسان کسی را در فقاهت، برتر و برجستهتر از او که در کوفه است ندیدم. وی همه گونه کتابی را از ائمه علیهم السلام در اختیار داشت و قدرت حفظ او بیشتر از دیگران بود. جز این که او فطحی مذهب و قائل به امامت عبدالله پسر امام صادق علیه السلام و سپس به امامت امام موسی کاظم علیه السلام بود. ثقه و مورد اعتماد به شمار میآمد» [۶۵۲] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *