از دیدگاه سخنوران و محققان, اصحاب و شاگردان

راویان امام عسکری (ع) – علی بن محمد بن زیاد صیمری

شیخ طوسی گاهی وی را از یاران امام هادی علیه السلام دانسته و میگوید: «علی بن محمد بن زیاد صیمری» [۶۵۷] و زمانی از یاران امام عسکری علیه السلام شمرده و از او با نام «علی بن محمد صیمری» [۶۵۸] یاد میکند. دربارهی او اختلاف است که آیا او همان علی بن زیاد صیمری است که در رجال شیخ در زمرهی یاران امام هادی علیه السلام ذکر شده یا خیر. البته احتمال دارد که یکی نباشند، چرا که شیخ طوسی آنها را جداگانه ذکر کرده و با دو شماره از جملهی یاران یک امام آورده است و آن جا که او از علی بن زیاد صیمری در جمع یاران امام هادی علیه السلام یاد کرده او را با شمارهی ۱۲ و زمانی که معترض نام محمد بن زیاد شده وی را با شمارهی ۲۵ عنوان کرده است. ظاهراً به دلیل این که تحت دو شماره ذکر شدهاند، باید دو نفر باشند نه یک شخص. دیگر این که شیخ قدس سره علی بن زیاد را در زمرهی یاران امام عسکری علیه السلام نخوانده است و احتمال دارد او از یاران امام هادی علیه السلام بوده و الا میبایست او را نیز در شمار یاران امام عسکری علیه السلام ذکر کرده باشد. احتمال این که هر دو یکی باشند وجود دارد؛ زیرا آقای خوئی در معجم رجال به ایشان [ صفحه ۳۲۲] پرداخته و میگوید: «برقی نیز همانند شیخ او را در زمرهی یاران امام هادی و امام عسکری علیهما السلام ذکر کرده و قبلاً یادآور شدیم که شیخ در رجال، علی بن زیاد صیمری را از یاران امام هادی علیه السلام به شمار آورده که ظاهراً وی با علی بن محمد بن زیاد مغایرت دارد، ولی صحیح این است که آنها یکی هستند؛ زیرا از کافی و ارشاد و الغیبه که قبلاً گذشت علی بن زیاد به امام – سلام الله علیه – نامهای نوشت و از او کفنی خواست. حضرت در پاسخ مرقوم فرمود: تو در سال ۸۰ ه. ق بدان نیازمند خواهی شد و او در سال ۸۰ ه. ق از دنیا رفت و چند روز قبل از وفاتش، امام علیه السلام کفنی برای او فرستاد. صدوق قدس سره نیز در کمال الدین، باب ۴۹، در بیان توقیعات وارده از حضرت قائم علیه السلام، ذیل حدیث ۲۳ این مطلب را دربارهی علی بن محمد صیمری آورده است که از آن استفاده میشود علی بن محمد بن زیاد با علی بن زیاد، یکی بودهاند» [۶۵۹] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *