اصحاب و شاگردان

وکلای امام عسکری (ع) – عروه بن یحیی

اشاره
نخاس دهقان، [۶۲۵] یکی از وکلا و یاران [۶۲۶] آن حضرت و نزد شیعیان در بغداد از معتمدان بود، چنان که امام عسکری علیه السلام در نامهی خود به اسحاق بن اسماعیل، بدو اشاره کرده و فرموده است: «و هنگامی که به بغداد رسیدی آن را برای دهقان بخوان که او وکیل مورد اعتماد ماست و کسی است که حقوق ما را از دوستدارانمان دریافت میکند» [۶۲۷] . بعدها او به گمراهی و انحراف کشیده شد و به امام هادی و عسکری علیهما السلام نسبت دروغ میداد و اموالی را که نزد او بود به ملکیت و تصرف خویش در میآورد. کینهی او به امام عسکری علیه السلام و رویگردانی او از آن حضرت به قدری فزونی یافت که بیتالمالی را – که پس از ابنراشد بدو سپرده شده بود – به آتش کشید. امام علیه السلام از او بیزاری جست و شب تا صبح وی را نفرین نمود تا سرانجام خداوند به دعای امام عسکری علیه السلام جان او را گرفت و بدین ترتیب، او با در پیش گرفتن [ صفحه ۳۱۱] راه انحراف و غلو در مذهب، کلیهی خدماتی را که به امام عسکری علیه السلام کرده بود، نابود ساخت. در این جا مواردی را که بر انحراف وی دلالت دارد از نظرتان میگذرانیم:
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *