امامت و رهبری، حاکمان زمان

امام عسکری و معتز عباسی

معتز عباسی، پس از تصدی خلافت، روش اسلافش را پیش گرفت، امام عسکری را شدیدا زیر نظر قرار داد، چند بار روانه زندان
ساخت و اورا به دست جنایتکاری به نام صالح بنوصیف سپرد. صالح بنوصیف، که از دشمنان اهل بیت بود، فرصت را غنیمت
شمرد، افرادی پستتر از خود را در زندان بر امام گماشت تا در طول شبانه روز حضرت را آزار دهند. علی بن عبدالغفار میگوید:
روزی گروهی از عباسیان و دستهای از منحرفان [ودشمنان اهل بیت] بر صالح بنوصیف وارد شدند. صالح به آنان گفت: نمیدانم
دیگر چه کنم؟ دو تن از شرورترین افرادی که سراغ داشتم، بر او گماشتم؛ اما چنان درآنها تاثیر نهاد که در مدتی کوتاه اهل عبادت
شدند. از آنان پرسیدم: دربارهاش چه میگویید؟ پاسخ دادند: چه بگوییم در باره کسی که روزها روزه میدارد و شبها تا بامداد
نماز میگزارد؛ نه سخن میگوید و نه به کاری جز عبادت میپردازد. هرگاه به اونگاه میکردیم، لرزه بر انداممان میافتاد و توان
تدبیر خویش از کف میدادیم. هنگامی که عباسیان این سخن را از صالح بنوصیف شنیدند، در نهایت خواری از نزدش بیرون
رفتند. ( ۱) از این گفتگو چنان بر میآید که بداندیشان و دشمنان امام (ع) نزد صالح بنوصیف شتافته بودند تا از او بخواهند عرصه
را بر امام تنگتر کند، اما سیمای ملکوتی حضرت چنان جذاب بود، که حتی پستترین افراد را دگرگون میساخت و به عبادت وا
میداشت. به گفته برخی از مورخان، معتز امام را به دست علی بن اوتامش، که از دشمنان سرسخت اهل بیت بود، سپرد. علی به
شدت تحت تاثیر واقع و از دوستان صمیمی اهل بیت شد. شیخ مفید از محمد بن اسماعیل علوی چنین نقل میکند: امام نزد علی بن
اوتامش زندانی گردید و به او، که از دشمنان خشن آل ابیطالب بود، دستور داده شد تا بر امام سخت بگیرد. مدتی نگذشت که
صفحه ۱۵۳ از ۳۰۲
فرزند اوتامش در برابر امام چهره بر زمین سایید؛ هیبت و عظمت امام چنان بود که نمیتوانست به حضرت بنگرد. چون امام از
زندان بیرون آمد، علی بن اوتامش سرآمد روشن بینان و نیک گفتارانی شده که حضرترا به بزرگی یاد میکردند. ( ۲) فشارهای
سخت و گوناگون بر امام، معتز عباسی را قانع نساخت. او سرانجام به سعید حاجب دستور داد امام را به طرف کوفه برده، در راه به
قتل برساند. ( ۳) حضرت به درگاه پروردگار شکایت برد و معتز را نفرین کرد. سه روز بعد، در اثر دعای امام عسکری، معتز به
بدترین وضع کشته شد. ( ۴) اربلی از کتاب الدلایل چنین نقل میکند: محمد بنعبدالله میگوید: زمانی که[معتز] به سعید حاجب
دستور داد تا امام عسکری (ع) را به طرف کوفه ببرد، ابوالهیثم به امام نوشت: فدایت شوم در باره شما خبری به ما رسیده، که ما را
( سخت نگران کرده است. حضرت در پاسخ نوشت: پس از سه روز گشایش فرا میرسد. معتز در روز سوم کشته شد. ( ۵
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *