امامت و رهبری، حاکمان زمان

خلفای معاصر امام عسکری حکومت معتمد

معتمد ۲۵ ساله بود که به خلافت رسید [۵۵۵] مورخان گفتهاند که او مردی شهوتران و شیفته لذتهای حرام بود. از ادارهی امور مردم روی گردانده و به خنیاگران و نوازندگان روی آورده بود و بر اثر ارتکاب محرمات الهی موجب بیزاری مردم از خودش شده بود. [۵۵۶] . در خلافت او بود که امام حسن عسکری – علیهالسلام – درگذشت. حضرت مصائب بسیاری از دست معتمد کشید که برخی را ذکر میکنیم: [ صفحه ۲۶۷] بازداشت امام – علیهالسلام -: معتمد، طاغوت عباسی امام حسن عسکری و برادرش جعفر را زندانی کرد و به رئیس زندان «علی جرین» دستور داد گزارش کارها و امور حضرت را در هر وقتی به او بدهد. او نیز معتمد را با خبر میکرد که حضرت کمترین حرکتی که با سیاست عباسیان مغایر باشد انجام نمیدهد و از دنیا منصرف شده ملازم آستان الهی است؛ روز را روزه میگیرد و شب را با عبادت به پایان میبرد. بار دیگر که خلیفه گزارشی از کارهای حضرت را خواست همان سخنان قبل را شنید. پس دستور داد حضرت را آزاد کند و از او پوزش خواهی کند و سلامش را به او برساند. رئیس زندان خود را شتابان به حضرت رساند که دید ایشان کفش و لباس پوشیده و آماده خروج هستند. او که متعجب شده بود پیام معتمد را رساند و امام برخاست تا راه افتد اما بر جای خود ماند. زندانبان به سرعت پرسید: چرا ایستادهاید؟ – تا آنکه جعفر بیاید. – فقط دستور آزادی شما صادر شده نه جعفر. «نزد معتمد برو و به او بگو که مرا و او را با هم از خانه گرفته و آوردهای و اگر تنها برگردم مسائلی پیش خواهد آمد که از تو پنهان نیست». زندانبان نزد خلیفه رفت و گفتههای امام را رساند او نیز دستور داد جعفر را آزاد کنند و حضرت – علیهالسلام – در حالی که این آیه را میخواند از زندان خارج شد: «یریدون لیطفوا نورالله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون». [۵۵۷] . «میخواهند با دهانهایشان نور خدا را خاموش کنند، و خداوند نور خود را به کمال خواهد رساند اگر چه کافران نپسندند». [۵۵۸] . [ صفحه ۲۶۸] امام حسن عسکری – علیهالسلام – همچنان تحت مراقبتهای شدید امنیتی و فشارهایی بود که به وسیله معتمد عباسی دربارهاش اعمال میشد. نیروهای انبوه حکومت و جاسوسان آن، امام را محاصره کرده و دمهایش را نیز شماره میکردند. هر کس از علما و فقها قصد دیدار حضرت را داشت تحت تعقیب آنان قرار میگرفت. این مراقبتها همواره ادامه داشت تا آنکه معتمد، حضرت را مسموم کرد و به شهادت رساند که از آن سخن خواهیم گفت. به هر حال امام با این خلفا که دشمنی اهل بیت را نصب العین خود قرار داده بودند معاصر بود و در زندانهای تاریک آنان رنجها کشید. هر چند بارها خواستند حضرت را ترور کنند اما خداوند آنان را به حوادث بزرگ مثل شورشهای داخلی و خودکامگی ترکان مشغول داشت و حضرت را حفظ کرد. [ صفحه ۲۶۹]
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *