از دیدگاه سخنوران و محققان, امامت و رهبری، حاکمان زمان

روایت عایشه در تصریح به امامت امام عسکری (ع)

خزاز از ابوسلمه از عایشه روایت میکند: «ما خانهای داشتیم که پیامبر صلی الله علیه و آله هرگاه میخواست با جبرئیل علیه السلام دیدار کند، در آن خانه با او دیدار میکرد. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله جبرئیل را در آن جا دیدار کرد و به من دستور داد هیچ کس بر او وارد نشود. حسین علیه السلام به آن خانه رفت. جبرئیل از پیامبر پرسید: این کودک کیست؟ – فرزندم. سپس پیامبر او را گرفته و بر زانوی خود نشاند. – او کشته خواهد شد. – چه کسی او را میکشد؟ – امت تو وی را خواهند کشت. – او را میکشند؟! – آری، و اگر بخواهی سرزمینی را که وی در آن کشته میشود، به تو بشناسانم. آنگاه به سرزمین «طف» در عراق اشاره کرد و از آن خاکی سرخ بر گرفت و بدان حضرت نشان داد و گفت: و این قتلگاه او است. رسول خدا صلی الله علیه و آله گریست. جبرئیل گفت: ای رسول خدا، گریه مکن. خداوند به وسیلهی قائم شما اهلبیت، از آنها انتقام خواهد گرفت. – دوستم جبرئیل، قائم ما اهلبیت کیست؟ – او نهمین فرد از نسل حسین است. پروردگار – جل جلاله – به من چنین خبر داده که از نسل [ صفحه ۴۷] حسین فرزندی خواهد آفرید که او را نزد خود علی نامیده است، وی در برابر خداوند خاشع و فروتن است. سپس از نسل او پسرش را به وجود میآورد که او را نزد خویش محمد نامیده است. او نیز در برابر خدا خاضع است. آنگاه از نسل محمد پسر او را به وجود میآورد که وی را جعفر نامیده است. وی بیانگر دستورهای الهی است و در آیین خدا راستگو است. و از نسل او پسرش را میآفریند که نزد خود او را موسی نامیده است. او متکی به خدا است و برای رضای خدا دوست میدارد و خداوند از نسل او فرزندی به وجود میآورد که تشویق کنندهی در راه خدا و حافظ دین او است. و از نسل وی فرزندش را به وجود میآورد که او را محمد نامیده است. سپس از او فرزندش را به وجود میآورد و او را حسن نامیده است. وی مؤمن به خدا است و به سوی او هدایت میکند. [سرانجام] از نسل او ذخیرهی الهی و زبان راستگو و مظهر حق و حجت خدا بر مردم را به وجود میآورد. او روزگارانی دراز در پس پردهی غیبت، از دیدگان پنهان خواهد بود. خداوند به وسیلهی او اسلام و مسلمانان را پیروز، و کفر و هوادارانش را نابود میسازد» [۴۵] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *