حوادث، وقایع، هجرت

امام عسکری در زندان معتمد عباسی

امام حسن عسکری (ع) چندین بار به زندان ظلم و جور خلفا افکنده شده است که آخرین بار آنها زندان معتمد عباسی بوده است یکی از راویان حدیث به نام «محمد بن ابی زعفران» از ما در امام (ع) روایت کرده است که گفت: یکی از روزها پسرم به من گفت در سال ۲۶۰ اذیتی به من خواهد رسید که مرا دچار رنج و مشقت خواهد ساخت جزع و گریه و ناله سر دادم امام به من فرمود امر خدا باید اجرا شود جزع و ناراحتی فائدهای ندارد وقتی که ماه صفر سال ۲۶۰ فرا رسید به من خبر رسید معتمد عباسی پسرم را با برادرش «جعفر» به وسیلهی «علی بن جرین» زندانی [ صفحه ۹۴] کرده است. معتمد عباسی همیشه به وسیلهی زندانبان از اوضاع امام اطلاع میگرفت زندانبان جز روزه و نماز در شب و روز گزارش دیگری نداشت و این گزارشها چند مرتبه صورت گرفت در پاسخ یکی از آنها معتمد پیغام داد همین الساعه برو و سلام مرا به آن حضرت برسان و از قول من بگو که به جانب منزل خود حرکت کند. زندانبان گوید به درب زندان آمدم مرکب زین کردهای را آماده دیدم خدمت آن حضرت رسیدم دیدم که عبا و دستار خود را پوشیده است پیغام معتمد را رساندم سوار مرکب شد مقداری مکث کرد گفتم برای چه مکث میفرمائید گفت برای اینکه جعفر هم خارج گردد گفتم معتمد تنها خلاصی شما را دستور داده است فرمود برو به معتمد بگو: من و جعفر با هم از یک خانه خارج شدهایم اگر برگردم جعفر باقی باشد عیب است و روا نیست زندانبان پیام امام را به معتمد رساند و بازگشت و به اطلاع امام رساند که معتمد میگوید: جعفر را هم به احترام شما آزاد [ صفحه ۹۵] کردم چون جعفر را به علت جنایتی که در حق من و شما انجام داده بود زندانی کرده بودم، امام به اتفاق جعفر از زندان بیرون آمد [۵۳] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *