امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

امام عسکری (ع) در زندان علی بن جرین

معتمد عباسی حتی در آخرین روزهای حیات امام عسکری علیه السلام نیز دست از آن حضرت [ صفحه ۲۸۲] برنداشت و او را به علی بن جرین سپرد تا در زندان بر آن حضرت سختگیری نماید، و همواره از وضعیت او گزارش میخواست. علامه مجلسی از ابنطاووس روایت کرده که: «گفت: و همچنین از حمیری از حسن بن علی بن ابراهیم بن مهزیار از محمد بن ابو زعفران از مادر ابومحمد علیه السلام منقول است: روزی ابومحمد به من گفت: در سال ۲۶۰ ه. ق به من سوز و گدازی خواهد رسید، بیم آن دارم که از آن رهایی نیابم. من فغان و فریاد کرده و به گریه افتادم، امام به من گفت: مادر، امر خدا حتمی است، بیتابی مکن. با فرا رسیدن ماه صفر سال ۲۶۰ ه. ق خبر ناگوار و بیقرار کنندهای به او رسید. مادر حضرت گاهی اوقات به خارج از شهر میرفت و اخبار را جویا میشد. تا این که بدو خبر رسید معتمد امام را در زندان علی بن جرین زندانی نموده و برادرش جعفر را نیز با او به زندان افکنده است و همواره از علی بن جرین دربارهی وضعیت او گزارش میخواهد و او نیز به معتمد گزارش میدهد که امام روزها را روزه و شبها را به نماز مشغول است» [۵۶۰] . [ صفحه ۲۸۳]
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *