حوادث، وقایع، هجرت, شهادت

زمان یورش به خانه امام عسکری (ع)

آنچه از گفتهی احمد بن عبید استفاده میشود، یورش به خانهی امام علیه السلام، قبل از اعلان خبر رحلت ایشان به مردم و قبل از تجهیز بدن مبارک آن حضرت بوده است، ولی از ظاهر سخن [ صفحه ۳۴۰] ابوالأدیان بصری و ماجرای کشمکش و درگیری میان جعفر و مادر امام عسکری علیه السلام چنین بر میآید که حمله به خانهی امام علیه السلام زمانی صورت گرفته که جعفر آنها را در جریان آنچه دیده بود (دیدن صاحب الزمان علیه السلام) قرار داد. ابوالأدیان میگوید: «سپس نزد جعفر رفتم و او آه و ناله میکرد. «حاجز و شا» گفت: سرور من، آن کودک، که بود تا با او احتجاج کنیم؟ جعفر گفت: من هرگز او را ندیده و نمیشناسم… جعفر نزد معتمد رفت و جریان را برای او بازگو کرد. معتمد مأموران خویش را فرستاد و «صقیل» کنیز را دستگیر کردند و کودک را از او خواستند. او وجود کودک را انکار کرد و برای این که پوششی بر وجود آن کودک بنهد، مدعی شد که به آن طفل مورد نظر باردار است. او را به «ابوشوارب» قاضی سپردند. زمانی نگذشت که مرگ عبیدالله بن یحیی بن خاقان و شورش رهبر زنگیان در بصره آنها را غافلگیر کرد و بدین وسیله آنها سرگرم شده و کنیزک را از یاد بردند و او از دست آنها رهایی یافت» [۷۱۶] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *