ازدواج و همسران

همسر امام عسکری نرجس کنیز حکیمه

در بحارالانوار و کمال الدین آمده است که همسر حضرت عسکری علیهالسلام و مادر حضرت حجت علیهماالسلام نرجس کنیز حکیمه، خواهر امام هادی علیهالسلام، است. محمد بن عبدالله طهوی میگوید که روزی به حکیمه، خواهر علی النقی علیهالسلام، عرض کردم آیا برای امام حسن فرزندی است؟ ایشان گفتند: اگر چنین نباشد پس حجت بعد از حسن چه کسی است؟ آنگاه از او خواستم که زاده شدن صاحب الزمان را برایم بیان کند. او گفت برای من جاریه و کنیزی است به نام نرجس که برادرزادهام او را دیده است و من بدو گفتهام آیا از دیدنش تعجب کردهای! حضرت در پاسخم چنین فرمود: یعنی از بطن این زن فرزندی بزرگوار زاده میشود که خداوند به واسطهی او زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد، همان گونه که پر از ظلم و جور شده است. آنگاه حکیمه در امر ازدواج او با برادرش مشورت کرد و با خواست حضرت عسکری و تایید و عنایت پدر و عمهاش این وصلت انجام گرفت [۳۷] . نکتههای حدیث ۱- از این خبر چنین برگرفته میشود که نام همسرش نرجس بوده است نه ملیکه. ۲- ازدواج امری مقدس است که باید با خواست طرفین انجام پذیرد و لذا میبینیم که حکیمه نظر برادرزادهی خویش را در این باره جویا میشود و پس از پذیرفتن او، با برادرش به مشورت مینشیند و آنگاه مقدمات تزویج را فراهم میکند. آنچه در لوای این گفتار شایان نگرش و دقت است این است که در امر نکاح طرفین ازدواج باید یکدیگر را بپذیرند و برای زندگی مشترک آیندهی خویش برنامهریزی کنند و والدین و فامیلها به عنوان مشاوران و هادیان آنها شمرده می شوند.
برگرفته از کتاب زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته آقای علی اکبر جهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *