فرزندان و نوادگان

فرزندان امام عسکری (ع) – تنها یک پسر و یک دختر

این سخن را مامقانی رحمه الله در تنقیح المقال در جدولی که آن را از برخی کتب رجالی نقل کرده آورده است. میگوییم در بیان ضعف این گفته، همین بس که خود مامقانی در ابتدای جدول بدان اشاره کرده است. وی میگوید: «این جدول را در برخی کتب رجالی مورد اعتماد یافتم و برای آسان شدن کار، دوست داشتم آن را ثبت نمایم، ولی به صحت تمام آنچه در آن است پای بند نیستم؛ زیرا برخی از آنها صحیح نیست» [۱۱۷] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *