پدر و مادر (شجره نامه)

زندگی امام عسکری (ع) در کنار پدر

اشاره
تاریخ دربارهی زندگی امام عسکری علیه السلام در کنار پدرش امام هادی علیه السلام جز اندکی که از روایات بر میآید، چیزی برای ما بازگو نکرده و آنچه به ما رسیده به طور اساسی در چهار رخداد تجسم یافته است: ۱٫ ولادت حضرت؛ ۲٫ وفات برادرش محمد بن علی؛ ۳٫ ماجرای ازدواج آن حضرت؛ ۴٫ وفات پدر بزرگوارش. از همین جا است که ابهام و پیچیدگی بر بیش از ۲۲ سال زندگی حضرت در کنار پدر بزرگوارش سایه افکنده است. این ابهامها و پیچیدگیها که از علل و اسبابی عام برخوردار بوده بر زندگی هر امامی که در کنار پدر و یا برادرش میزیسته، انطباق داشته چنان که زندگی امام حسین در کنار برادرش حسن علیهما السلام این گونه بوده است، از جمله سکوت آن حضرت در زمان امامت و خلافت برادرش قضیهای بود که تأثیر تاریخی امام را در به وجود آمدن رخدادهای دورانش در آن برهه، نهان میساخت. همچنین از علل و اسباب خاصی برخوردار بود که به طبیعت شرایط سیاسی و اجتماعی که حضرت در کنار پدر و یا برادرش در آن میزیست، ارتباط داشت. در واقع، طبیعت شرایط سیاسی و اجتماعی روزگار امام هادی علیه السلام به گونهای بود که امام هادی را بر آن داشت تا امام عسکری را به طور عموم به دور از انظار، در کنار خود [ صفحه ۶۰] نگاه دارد و برای حفظ جان او از گزند حاکمان ستمگر عباسی جز برای خواص و شیعیان مورد اعتماد، از مقام و عظمت وی سخنی به میان نیاورد و شاید همین امر تردید برخی از شیعیان را به امامت آن حضرت پس از پدر بزرگوارش برانگیخت، تا آن جا که حضرت فرمود: «هیچ یک از پدرانم آن گونه که من به واسطهی شک و تردید این مردم [شیعیان] در تنگنا قرار گرفتم، گرفتار نشدند» [۷۶] . تردیدی نیست کارهایی که امام هادی علیه السلام به منظور حفظ جان و بقای امام عسکری علیه السلام انجام داد برای استمرار و ادامهی زنجیرهی امامت تا آخرین حلقهی مقدس آن، لازم و ضروری بود. اکنون آنچه را تاریخ از رخدادهای زندگی حضرت در کنار پدر بزرگوارشان بازگو نموده، مرور میکنیم:
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *