سیره عملی و رفتاری

امام عسکری علیه السلام و رابطه تشکیلاتی با شیعیان

یکی از روشهای امام علیه السلام در مبارزه با خلفای ستمگر، ایجاد رابطه عمیق با شیعیان است. ابوهاشم جعفری میگوید: در یکی
برسان. در راه به سقّائی رو به رو شدم. مرد آبکش « عَمُری » از روزها امام مرا فرا خواند، چوبی در اختیارم گذارد و فرمود: این را به
از من خواست کنار روم تا مزاحم استرش نباشم؛ من کنار نرفته، چوب را بلند کردم و به استر زدم. ناگهان چوب شکافته شد و
نامههای درونش بر زمین فرو غلتید. شتابان، نامهها را جمع کردم و در حالی که سقّا دشنامم میداد پی مأموریت خویش شتافتم.
وقتی به خانه امام علیه السلام باز گشتم، عیسی، خادم حضرت، نزدم شتافت و گفت: آقایت میگوید: چرا استر را زدی و چوب را
شکستی؟ دیگر چنین مکن. اگر شنیدی کسی به ما دشنام میدهد، از معرفی خود بپرهیز و راه خویش پیشگیر؛ زیرا ما در بد
سرزمینی زندگی میکنیم. ( ۸) آنچه احمد بن اسحاق بیان میکند نیز در همین راستاست. او میگوید: از امام عسکری علیه السلام
خواستم چیزی بنویسند تا خطّ حضرت را بشناسم و بتوانم نامههای آن بزرگوار را تشخیص دهم. امام علیه السلام فرمود: خطّ گاه با
قلم درشت و زمانی با قلم باریک است؛ از این جهت به خود تردید راه مده. سپس دوات خواست و به نوشتن پرداخت. با خود
گفتم: خوب است قلم حضرت را بگیرم. پیش از آنکه سخنی به زبان آورم، حضرت قلم را به من بخشید. ( ۹) روایات فوق نشان
میدهد که ارتباط امام علیه السلام با شیعیان از دقّت و ظرافت خاصیّ برخوردار بود و حضرت همواره آنان را در یک حرکت
هماهنگ و نظاممند رهبری میکرد.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *