سیره عملی و رفتاری

سیره امام عسکری – نکوهش بعضی از کارها

برای ارزشیابی عمل لازم است رفتارهای شایسته از غیر آن بازشناسی شود. در این باره امام حسن عسکری علیه السلام علاوه بر
شناسایی برخی اعمال نیک و شایسته، نفرت خویش را از برخی کردارهای ناشایست اظهار نموده و آن را مورد نکوهش قرار داده
لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون؛ ( ۲۸ ) اظهار شادمانی » : است، از جمله در مورد اظهار شادمانی در نزد غمدیده میفرماید
صفحه ۱۷۶ از ۳۰۲
خواستههای ذلتآور یکی دیگر از اعمال زشت است که امام عسکری علیه السلام در «. در برابر انسان غمدیده، خلاف ادب است
ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبۀ تذله؛ ( ۲۹ ) چه زشت استبرای مؤمن که به دنبال خواهشی برود که او را » : مورد آن میفرماید
الغضب مفتاح کل شر؛ » : غضب نیز از جمله این رفتارهاست که تمام بدیها را به سوی آدمی سرازیر مینماید «. ذلیل و خوار میکند
«. خشم کلید هر بدی است
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *