سیره عملی و رفتاری

سیره امام عسکری – هدایت چهره به چهره

امام عسکری علیه السلام با اینکه اکثرا در زندان بود، ولی بین شیعیان حاضر میشد و رو در رو نیز با آنان صحبت میکرد و با
پاسخگویی علمی، فقهی، اعتقادی و … منحرفان را اصلاح و افراد سالم را در مسیر خود، ثابت قدم میکرد. و در این راه نیز گاه به
طریق اعجاز از زندان، خود را به یاران میرساند. حضرت هرگاه مصلحت میدید، به شیعیان دستور میداد بعد از نماز عشا در منزل
یکی از شیعیان گرد هم آیند تا با آنان دیدار کند. سیّد مرتضی میگوید: ابوالتحف مصری روایتی را مرفوعا از ابو یعقوب اسحاق
در » : بن ابان برایم نقل کرد و گفت: ابومحمد علیه السلام شخصی را نزد شیعیان خود میفرستاد و در پیامی به آنان دستور میداد
این، در حالی بود که نگهبانان شب و روز از زندان حضرت مراقبت «. شب معیّن به خانهای معیّن بروید که مرا در آنجا خواهید یافت
میکردند و هر پنج روز آنها را عوض و به نگهبانان جدید توصیه میکردند مراقب او باشند و محلّ مأموریت را ترک نکنند. یاران
امام به محلّ تعیین شده میرفتند و حضرت را میدیدند که زودتر از همه آنجاست. آنان مسائل و نیازهای خود را عرضه میکردند
و امام نیازهایشان را بر طرف میکرد. در حالی که دشمنان، امام را در زندان میدیدند. ۱۷
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *