سیره عملی و رفتاری, نقش اجتماعی

نقش امام عسکری در امور سیاسی در زمان حیات پدر

یکی از مسائلی که در زندگی ائمهی معصومین علیهمالسلام مورد توجه است نقش آنها در دوران قبل از امامت است. ولی متاسفانه باید گفت که در این مورد تاریخ ما دارای نقص است؛ زیرا در زمان حیات ائمه هیچ توجهی به امام بعد از او نشده است تا بدانیم که در دوران جوانی به چه امری مشغول بوده است. وقتی به تاریخ ائمه نظر میافکنیم در مییابیم که عمدهی مطالب و مسائل دربارهی امام از بدو امامتش آغاز شده و در تاریخ ثبت و ضبط شده است. از نقش حضرت حسن و حسین علیهماالسلام در هنگام حیات پدرشان چندان اطلاعی در دست نیست جز حضور آنها در چند جنگ به همراه پدر بزرگوارشان. و از فعالیت حسین بن علی علیهالسلام در حیات برادرش چیزی به یادگار نمانده است. و این روال با توجه یا بدون توجه همچنان ادامه یافته است. و با اینکه نگاشتن فعالیتهای آنها در دورهی حیات امام عصرشان امری بایسته و شایان توجه مینمود ولی هیچ اثری در این باب از آنها برایمان باقی نمانده است. یگانه چیزی که در برخی از کتابها به چشم میخورد این است که ائمه در زمان حیات امام پیش از خود پیرو او در همهی امور بودند. همین مطلب در زندگی امام یازدهم نیز اشاره شده است که آن بزرگوار مطیع محض پدر خود بوده و هر چه را پدرشان انجام میدادند، میپسندیدند. که البته باید گفت این سخن، سخنی درست و پذیرفتنی است؛ چرا که بر هر شخصی اطاعت از اوامر امام عصرش بایسته و واجب است. اما پرداختن به نحوهی عملکرد آنها در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در دورهی جوانی رهگشایی است برای رهروان ولایت و آنها که در ادارهی حکومت میخواهند به اطاعت از ولایت بپردازند که متاسفانه آگاهی چندانی از این مرحله در دست نیست، و حکمت این مسئله چندان پنهان و پوشیده نیست؛ چرا که تاریخنگاری عمدتا به دست دشمنان اهل بیت علیهمالسلام بوده است و آنها با هماهنگی و موافقت حکام، دست به وقایعنگاری میزدند و آنچه موافق طبع آنها بوده به رشتهی [ صفحه ۴۱] تحریر در میآوردند. ولی آنچه امروز برای رهروان امامت به یادگار باقی مانده است نتیجهی همت و تلاش شماری از محبان آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که با تحمل همهی مصایب، آنها را دست به دست به ما سپردند تا از آنها بهره بگیریم و به عنوان رهروانی صادق در اطاعت و پیروی از آنها بکوشیم.
برگرفته از کتاب زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته آقای علی اکبر جهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *