نقش تربیتی و ارشادی

نفوذ امام عسکری در سمرقند

شیخ طوسی مینویسد: حسین بن اشکیب مروزی، که در سمرقند مقیم بوده است، یکی دیگر از یاران حضرت عسکری علیه السلام
است. وی دانشمندی متکلّم و پدیدآورنده کتابهای متعدّد میباشد. ۹ این سخن شیخ طوسی، بیانگر وسعت دامنه رهبری پیشوای
یازدهم در دورترین نقاط جهان اسلام در آن عصر میباشد که در اثر نفوذ معنوی آن حضرت، عالمان برجستهای از جهان اسلام به
وی عشق ورزیده و با آن حضرت در تماس بودهاند.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *