معجزات و کرامات

معجزات امام عسکری – خبر از سر درون

و نیز او از حمیری از جمعی از صیمریان از نوادگان اسماعیل بن صالح روایت شده است: «حسن بن اسماعیل بن صالح نخستین بار که به اتفاق دو تن از شیعیان برای دیدار با ابومحمد امام عسکری علیه السلام وارد سامرا گردید. ورود او با بیرون آمدن حضرت عسکری علیه السلام از خانه مصادف شد. حسن بن اسماعیل میگوید: ما در سه مسیر قرار گرفتیم و با خود گفتیم: اگر حضرت در یکی از این راهها برگردد، خواه ناخواه یکی از ما او را خواهد دید. منتظر او ماندیم. حضرت از راهی که حسن بن اسماعیل در آن بود، بازگشت و نزدیک اسماعیل رسید. وی میگوید: با خویش گفتم: بار خدایا، اگر حجت تو بر حق بوده و پیشوا و امام ما است، دستار خود را با دست لمس کند. هنوز نیت من کامل نشده بود که حضرت آن را با دست مبارک خویش لمس نمود و آن را بر سر خود به حرکت در آورد. با خود گفتم: خدایا، اگر او حجت تو است، یک بار دیگر آن را با دست خود لمس کند. حضرت با دست خود آن را از سر مبارکش برگرفت و سپس آن را به جای خود برگرداند، و انبوه جمعیت بر او سلام کردند. حضرت نزد برخی از آنها توقفی فرمود. من به مسیر دیگر آمدم و رفقای خود را دیدم و آنچه را در دل از خدا خواسته بودم و آنچه را رخ داده بود بازگفتم. آنان گفتند: شما که سؤال کردهای، اینک ما هم برای سومین بار آن را خواستار میشویم. حضرت وارد شد و ما بدو نزدیک شدیم. به ما نگریست و رو به رویمان ایستاد، سپس دستش را به سمت دستار خود برد و آن را از سر برداشت و با یک دست نگه داشت، و دست دیگرش را بر سر نهاد و تبسمی کرد و فرمود: شک و تردید تا چه پایه؟ حسن میگوید: با خود گفتم: گواهی میدهم که معبودی جز خداوند نیست و تو حجت و برگزیدهی خدایی. [ صفحه ۲۰۱] وی گفت: پس از آن، حضرت را در خانهاش زیارت کردیم. نامهها و اشیاء دیگری را که با خود داشتیم به آن بزرگوار رساندیم» [۳۸۳] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *