معجزات و کرامات

معجزات امام عسکری (ع) – زن همسایه

نیز او از حسن بن ظریف روایت کرده است که: «به ابومحمد علیه السلام نوشتم سی سال است که نکاح متعه نکردهام و دوست دارم آن را انجام دهم. به من گفتهاند در محلهی ما زنی زیبا وجود دارد، لذا من بدو تمایل پیدا کردم، ولی او بدکاره بوده و همه کس را میپذیرفته است. به همین دلیل تمایلی به او نشان ندادم، اما با خود گفتم: مگر نه این است که حضرت فرموده است: زن بدکاره را متعه نما؛ زیرا با این کار او را از کار حرام به عمل حلال سوق دادهای. از این رو، در نامهای به حضرت عرضه داشتم: آیا پس از سالها میتوانم متعه کنم؟ حضرت مرقوم فرمودند: با این کار سنتی را زنده کرده و بدعتی را از بین میبری و اشکالی ندارد، ولی از زن بدکارهای که در همسایگی تو است بپرهیز، اگر چه نفست به تو بگوید که پدرانم فرمودهاند: “زن بدکاره را متعه نما؛ زیرا با این کار او را از عملی حرام به کاری حلال سوق دادهای “. چرا که این زنی بدکاره بوده و همسایهی تو است و من بیم آن دارم که این خبر فاش شود. این بود که از آن زن روی گردان شدم. شاذان بن سعد یکی از برادران دینی و همسایگانمان او را متعه کرده و بعدها این خبر فاش گردید و به سلطان رسید و این شخص اموال و دارایی بسیاری را بر سر این کار گذاشت. خداوند به برکت وجود مولایم مرا از شر این کار حفظ فرمود» [۱۹۸] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *