معجزات و کرامات

معجزات امام عسکری (ع) – کمک به ابویوسف شاعر

ابویوسف (الشاعر القصیر) شاعر متوکل حکایت کرده، میگوید: «در حالی که با فقر دست به گریبان بودم، صاحب پسری شدم. نامههایی به چند تن نوشته و از آنها درخواست کمک نمودم، ولی با نومیدی و یأس رو به رو شدم. با خود گفتم: میروم و اطراف خانهی حضرت گردشی میکنم، وقتی به در خانهی او رسیدم، ابوحمزه بیرون آمد و کیسهی سیاهی حاوی چهارصد درهم با خود داشت. [آن را به من داد] و گفت: مولایم میفرماید: این پولها را صرف فرزندت نما. خداوند او را سبب خیر و برکت تو قرار دهد» [۴۷۴] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *