معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام حسن عسکری – رسوایی خبر چین

ابو جعفر هاشمی میگوید: من با گروهی در زندان بودیم که ابو محمد (ع) نیز با برادرش جعفر زندانی شدند، به حال آن حضرت
رقت کردیم و من صورت امام حسن (ع) را بوسیدم و او را روی فرشی که زیر پایم بود نشاندم، جعفر نیز در نزدیکی ما نشست،
مأمور زندان آن حضرت، صالح بن وصیف بود، مردی از قبیله جحم نیز همراه ما در زندان بود که میگفت؛ از آل علی است. امام
اگر در میان شما نبود آن کسی که از شما نیست، هر آینه به شما اطلاع میدادم و » : ابو محمد (ع) نگاهی به ما کرد و فرمود
امام (ع) با این فرمایش به آن مرد جحمی اشاره کرد و «. چیزهایی میآموختم تا وقتی که خداوند وسیله نجات شما را فراهم کند
فرمود؛ این مرد از شما نیست و از او بترسید، زیرا که در میان لباسهایش کاغذی هست که هر چه میگویید برای خلیفه مینویسد،
یکی از زندانیان فوری به سراغ جحمی رفت و لباسهای او را بررسی کرد پس آن نوشته را یافت که آن جمع را متهم کرده و نوشته
بود که آنها میخواهند زندان را سوراخ کرده و از زندان فرار کنند. ۹
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *