معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام عسکری – هدایت واقفی در خواب خفته

یکی از بزرگان شیعه به نام احمد بن مُنذر حکایت کند: روزی یکی از افراد واقفی مذهب را که ادریس بن زیاد نام داشت، جهت
مناظره پیرامون مسئله امامت، احضار کردم و هر چه با او صحبت کردم قانع نمیشد و امامت حضرت علیّ بن موسی الرّضا و
فرزندانش علیهم السلام را نمیپذیرفت. و چون او را شخصی فقیه و با معرفت میشناختم، پیشنهاد دادم تا به سامراء برود و با
صفحه ۲۱۳ از ۳۰۲
حضرت ابومحمّد، امام حسن بن عسکری علیه السلام مذاکره کند. او نیز پیشنهاد مرا پذیرفت و بار سفر بست و رهسپار آن دیار شد،
پس از گذشت مدّتی اطّلاع یافتم که از مسافرت بازگشته است، خواستم که به دیدارش بروم، ولی او زودتر نزد من آمد و روی
دست و پای من افتاد و گریان شد، من نیز از گریه او گریستم. سپس خطاب به من کرد و اظهار داشت: ای شخصیّت عظیم القدری
که نزد حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکری علیه السلام محبوب و عزیز هستی! تو مرا از آتش جهنّم نجات دادی و با نور ولایت و
امامتی که در درونم به وجود آوردی، هدایت یافتم. بعد از آن، داستان برخورد خود را با حضرت بیان کرد و گفت: مسئله ای را در
فکر و ذهن خود گذراندم که آیا با حالت جنابت، میتوان با لباسی که در آن جُنب شده نماز خواند؟ و بدون آن که این مسئله و
موضوع را با کسی مطرح کنم، عازم شهر سامراء شدم و چون به سامراء رسیدم به طرف منزل حضرت رفتم، همین که نزدیک منزل
رسیدم، دیدم مردم نشسته اند و مشغول صحبت درباره ورود حضرت میباشند؛ و من با خود پیرامون همان مسئله میاندیشیدم و
چون بسیار خسته بودم، خوابم بُرد. مدّتی کوتاه به همین منوال گذشت، ناگهان متوجّه شدم که دستی بر شانه ام قرار گرفت، چشم
های خود را گشودم و نگاه کردم، دیدم که حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکری علیه السلام کنارم ایستاده است. پس حضرت
فرمود: ای ادریس بن زیاد! تو در أمان هستی؛ و سپس افزود: اگر از راه حلال انجام گرفته است اشکالی ندارد و صحیح است؛ ولی
چنانچه از راه حرام باشد، بدان که حرام و خلاف است. تعجّب کردم و با خود گفتم: مطلبی را که با کسی مطرح نکرده ام، بلکه
فقط در فکر و ذهن خود گذرانده ام، چگونه حضرت کاملًا از آن آگاه بوده است و بدون آن که سؤالی بنماید، جواب مرا مطرح
( فرمود! پس به حقانیّت حضرت پِی بردم و با اعتقاد بر امامت آن حضرت هدایت یافتم و از گمراهی نجات یافتم. ( ۱۴
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *