معجزات و کرامات

کرامات و معجزات امام عسکری – مزرعهات به دستت میرسد

عمر بن مسلم میگوید: مردی از اهل مصر به نام سیف بن لیث نزد ما آمد در شهر سامرّا و میخواست برای تظلّم (شکایت از حقّش؛ یعنی حقش را گرفتهاند) به نزد مهتدی (خلیفه) برود، در مورد یک مزرعهای که شفیع خادم به زور از او گرفته بود و او را بیرون کرده بود. به او گفتیم: به نزد امام حسن عسکری علیه السلام (برو و یا) نامهای به ایشان بنویس، امام علیه السلام در جواب نوشته بودند: (ناراحت نباش) مزرعه تو به دستت خواهد رسید، پیش خلیفه نرو و تو به نزد آنکس که آنجا را گرفته برو و او را از سلطان اعظم (خداوند متعال) بترسان. او رفت و آن مزرعه در حضور قاضی ابوالشوارب به او برگردانده شد و دیگر نیازی به رفتن به نزد مهتدی (خلیفه) پیدا نکرد.(۲۵)
برگرفته از کتاب سیری در زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته: محمد حسین زارعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *