• اشارهعدهی زیادی از شیعیان و پیروان امام عسکری علیه السلام با وی مصاحبت داشته و روایات بسیاری در علوم و مسائل مختلف از آن حضرت روایت کردهاند. آنچه در باب […]
  • دربارهی نص و تصریح بر امامت حضرت، روایات بسیاری از ناحیهی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمهی معصومین علیهمالسلام وارد شده که ذکر همهی آنها […]
  • مختصری از زندگانی امام حسن عسکری علیه السلامامام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین پیشوای شیعیان در ماه ربیع الثانی سال ۲۳۲ ه.ق به دنیا آمد. در تعیین روز ولادت ایشان […]