• مقدمهحسن بن علی بن محمد بن علی (ع) در ماه ربیع الثانی (ششم یا هشتم یا دهم) سال ۲۳۰ یا ۲۳۱ ه به دنیا آمد. مادر آن بزرگوار اززنان صالحه […]
  • نیز او از حسن بن ظریف روایت کرده است که: «به ابومحمد علیه السلام نوشتم سی سال است که نکاح متعه نکردهام و دوست دارم آن را انجام دهم. به […]
  • کسی که با خدا مأنوس باشد، از مردم گریزان گردد. : «. مَنْ آنَسَ بِاللّهِ إِسْتَوْحَشَ مِنَ النّاسِ »برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام