• متوکل فرزند معتصم در سال ولادت امام حسن عسکری – علیهالسلام – [۴۹۸] یعنی سال ۲۳۲ ه به خلافت رسید [۴۹۹] و با به قدرت رسیدن او مصیبت آسمانی بیسابقهای […]
  • امام – علیهالسلام – در دستورات زیر وظایف شیعیان را معین نموده و با نصایحی والا آنان را در راه دفاع از حریم اهل بیت توانا ساخته است: [ صفحه […]
  • از ابی جعفر احمد القیصر البصری نقل شده است که ما نزد آقایمان ابی محمد در عسکر (سامّرا) بودیم پس خادم سلطان (معتمد)میخواهد دو پسر خود را پاکیزه « انوش […]