آرشیو زندگینامه

 • ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، ساکن ری، شیخ و فقیه ما و بزرگ این طایفه در خراسان بود. در سال ۳۵۵ ه. ق وارد […] 0

  بزرگان قم – شیخ صدوق

  ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، ساکن ری، شیخ و فقیه ما و بزرگ این طایفه در خراسان بود. در سال ۳۵۵ ه. ق وارد […]

  ادامه ...

 • از حدیثهایی که در این باره ذکر شده به دست میآید که مراد از بداء از دیدگاه علمای شیعه همان تفاوت لوح محو و اثبات و لوح محفوظ است. لوح […] 0

  حقیقت بداء از دیدگاه شیعه

  از حدیثهایی که در این باره ذکر شده به دست میآید که مراد از بداء از دیدگاه علمای شیعه همان تفاوت لوح محو و اثبات و لوح محفوظ است. لوح […]

  ادامه ...

 • پیکر پاک امام را غسل دادند. کفن کردند و برای نماز آوردند. ابوعیسی فرزند متوکل به دستور معتمد جلو افتاد و بر جسد ایشان نماز خواند. پس از پایان نماز […] 0

  غسل و کفن امام عسکری

  پیکر پاک امام را غسل دادند. کفن کردند و برای نماز آوردند. ابوعیسی فرزند متوکل به دستور معتمد جلو افتاد و بر جسد ایشان نماز خواند. پس از پایان نماز […]

  ادامه ...

 • ابومحمد جعفر بن حسین علی بن شهریار مؤمن قمی، بزرگ اصحاب قمی ما و ثقه بود. وی به کوفه رفت و در آن جا اقامت گزید و کتابی را در […] 0

  بزرگان قم – جعفر بن حسین

  ابومحمد جعفر بن حسین علی بن شهریار مؤمن قمی، بزرگ اصحاب قمی ما و ثقه بود. وی به کوفه رفت و در آن جا اقامت گزید و کتابی را در […]

  ادامه ...

 • امام یازدهم امام پس از امام هادی علیه السلام ، فرزندش ابومحمد حسن عسکری علیه السلام است. او از نظر دانش، زهد، خرد، عصمت، شجاعت، اخلاق و کرامت، سرآمد عصر […] 0

  امام یازدهم

  امام یازدهم امام پس از امام هادی علیه السلام ، فرزندش ابومحمد حسن عسکری علیه السلام است. او از نظر دانش، زهد، خرد، عصمت، شجاعت، اخلاق و کرامت، سرآمد عصر […]

  ادامه ...

 • اشارهوی احمد بن جعفر بن متوکل بود و در روز سهشنبه شانزدهم رجب سال ۲۵۶ [۵۵۶] که مهتدی کشته شد با وی – که ۲۵ سال داشت – به عنوان […] 0

  خلفای معاصر امام عسکری (ع) – معتمد عباسی

  اشارهوی احمد بن جعفر بن متوکل بود و در روز سهشنبه شانزدهم رجب سال ۲۵۶ [۵۵۶] که مهتدی کشته شد با وی – که ۲۵ سال داشت – به عنوان […]

  ادامه ...

 • ابوالقاسم سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری قمی، رئیس این طایفه و فقیه و بزرگ آن است. وی بسیاری از روایات عامه را شنیده بود و برای دستیابی به […] 0

  بزرگان قم – سعد بن عبدالله

  ابوالقاسم سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری قمی، رئیس این طایفه و فقیه و بزرگ آن است. وی بسیاری از روایات عامه را شنیده بود و برای دستیابی به […]

  ادامه ...

 • قبر حضرت امام حسن عسکری و نیز حضرت امام علی النقی علیهماالسلام در سامراء و محل زیارت شیعیان می باشد. شهر سامراء در اصل بر اثر هوی و هوس یکی […] 0

  قبر امام عسکری (ع)

  قبر حضرت امام حسن عسکری و نیز حضرت امام علی النقی علیهماالسلام در سامراء و محل زیارت شیعیان می باشد. شهر سامراء در اصل بر اثر هوی و هوس یکی […]

  ادامه ...

 • کتاب: سیره پیشوایان، ص. ۶۱۵ نویسنده: مهدی پیشوائی امام عسکری، یازدهمین پیشوای شیعیان، در سال ۲۳۲ ه. ق چشم به جهاناست ( ۲) که برخی، از او بنام ،« حدیثه […] 0

  شناخت مختصری از زندگانی امام عسکری

  کتاب: سیره پیشوایان، ص. ۶۱۵ نویسنده: مهدی پیشوائی امام عسکری، یازدهمین پیشوای شیعیان، در سال ۲۳۲ ه. ق چشم به جهاناست ( ۲) که برخی، از او بنام ،« حدیثه […]

  ادامه ...

 • ابنبابویه قمی، سرآمد و بزرگ قمیها در دوران خود و پیشکسوت و فقیه و مورد اعتماد آنان بود. شیخ عباس قمی دربارهی او میگوید: «ابوالحسن علی بن حسین بن موسی […] 0

  بزرگان قم – ابنبابویه

  ابنبابویه قمی، سرآمد و بزرگ قمیها در دوران خود و پیشکسوت و فقیه و مورد اعتماد آنان بود. شیخ عباس قمی دربارهی او میگوید: «ابوالحسن علی بن حسین بن موسی […]

  ادامه ...