آرشیو خاندان

 • اشارهماجرای ازدواج آن بزرگوار از جمله رخدادهایی بود که در زمان پدر اتفاق افتاد و آن گونه که از منابع بر میآید در این زمینه چهار نظریه وجود دارد. نخست، […] 0

  ازدواج امام حسن عسکری (ع)

  اشارهماجرای ازدواج آن بزرگوار از جمله رخدادهایی بود که در زمان پدر اتفاق افتاد و آن گونه که از منابع بر میآید در این زمینه چهار نظریه وجود دارد. نخست، […]

  ادامه ...

 • او صادقترین و راستگوترین انسان زمان خویش است و به صادق ملقب گشته است تا صدق و راستیش بهرهی علمی برای رهروانش باشد [۲۲] .برگرفته از کتاب زندگی امام حسن […] 0

  القاب امام عسکری صادق

  او صادقترین و راستگوترین انسان زمان خویش است و به صادق ملقب گشته است تا صدق و راستیش بهرهی علمی برای رهروانش باشد [۲۲] .برگرفته از کتاب زندگی امام حسن […]

  ادامه ...

 • از آنجایی که غایب شدن امام و رهبر هر جمعیتی، یک حادثه غیر طبیعی و نامأنوس است، و باور کردن آن و نیز تحمل مشکلات ناشی از آن، برای نوع […] 0

  امام عسکری و آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت

  از آنجایی که غایب شدن امام و رهبر هر جمعیتی، یک حادثه غیر طبیعی و نامأنوس است، و باور کردن آن و نیز تحمل مشکلات ناشی از آن، برای نوع […]

  ادامه ...

 • آنچه را تاریخ از حالات امام عسکری علیه السلام هنگام وفات برادرش محمد نقل کرده این است که آن حضرت به شدت متأثر بوده به حدی که از شدت غم […] 0

  امام عسکری (ع) در سوگ برادر

  آنچه را تاریخ از حالات امام عسکری علیه السلام هنگام وفات برادرش محمد نقل کرده این است که آن حضرت به شدت متأثر بوده به حدی که از شدت غم […]

  ادامه ...

 • این لقب از القابی است که میان دوستداران حضرتش مشهور گشته است. تا جایی که بسیاری از علمای اهل رجال او را با چنین لقبی معرفی میکنند و در لوح […] 0

  القاب امام عسکری عسکری

  این لقب از القابی است که میان دوستداران حضرتش مشهور گشته است. تا جایی که بسیاری از علمای اهل رجال او را با چنین لقبی معرفی میکنند و در لوح […]

  ادامه ...

 • اشارههنوز سه روز از ولادت حضرت حجت علیه السلام سپری نشده بود، که امام عسکری علیه السلام او را به یاران خالص خویش مانند: احمد بن اسحاق، علی بن بلال، […] 0

  امام عسکری (ع) و ارائه فرزندش به خواص

  اشارههنوز سه روز از ولادت حضرت حجت علیه السلام سپری نشده بود، که امام عسکری علیه السلام او را به یاران خالص خویش مانند: احمد بن اسحاق، علی بن بلال، […]

  ادامه ...

 • از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که فرمود: «آن کس که در آخر الزمان برپا میخیزد نامش نام [ صفحه ۱۰۳] من و نام پدرش نام فرزندم حسن است […] 0

  حدیث پیامبر در مورد امام زمان

  از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که فرمود: «آن کس که در آخر الزمان برپا میخیزد نامش نام [ صفحه ۱۰۳] من و نام پدرش نام فرزندم حسن است […]

  ادامه ...

 • این لقب از جمله القابی است که در لوح مقدس بود و آن لوح نزد حضرت زهرا علیهاالسلام نگاهداری میشد و جابر بن عبدالله انصاری رحمه الله آن را نزد […] 0

  القاب امام عسکری (ع) – رفیق

  این لقب از جمله القابی است که در لوح مقدس بود و آن لوح نزد حضرت زهرا علیهاالسلام نگاهداری میشد و جابر بن عبدالله انصاری رحمه الله آن را نزد […]

  ادامه ...

 • ازدواج امام یازدهم (ع) امام حسن عسکری علیه السلام بابانویی شایسته به نام «نرجس‏»[i] ازدواج نمودکه به نام‏های دیگری چون «سوسن‏»[ii] ، «صیقل‏»[iii] یا «صقیل‏» و «ملیکه‏»[iv] نیز نامیده شده […] 0

  ازدواج امام یازدهم (ع)

  ازدواج امام یازدهم (ع) امام حسن عسکری علیه السلام بابانویی شایسته به نام «نرجس‏»[i] ازدواج نمودکه به نام‏های دیگری چون «سوسن‏»[ii] ، «صیقل‏»[iii] یا «صقیل‏» و «ملیکه‏»[iv] نیز نامیده شده […]

  ادامه ...

 • پرویش دانشنیا مرد عرب بیاعتنا به آنچه در اطرافش میگذشت، دوان دوان کوچه پس کوچههای شهر را پشتسر میگذاشت.مسافت زیادی طی کرده بود. اما پیدا کردن خانه بشیر، برده فروش […] 0

  عروس سامرا

  پرویش دانشنیا مرد عرب بیاعتنا به آنچه در اطرافش میگذشت، دوان دوان کوچه پس کوچههای شهر را پشتسر میگذاشت.مسافت زیادی طی کرده بود. اما پیدا کردن خانه بشیر، برده فروش […]

  ادامه ...