آرشیو ازدواج و همسران

  • در بحارالانوار و کمال الدین آمده است که همسر حضرت عسکری علیهالسلام و مادر حضرت حجت علیهماالسلام نرجس کنیز حکیمه، خواهر امام هادی علیهالسلام، است. محمد بن عبدالله طهوی میگوید […] 0

    همسر امام عسکری نرجس کنیز حکیمه

    در بحارالانوار و کمال الدین آمده است که همسر حضرت عسکری علیهالسلام و مادر حضرت حجت علیهماالسلام نرجس کنیز حکیمه، خواهر امام هادی علیهالسلام، است. محمد بن عبدالله طهوی میگوید […]

    ادامه ...