آرشیو ازدواج و همسران

  • حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی جز حضرت مهدی قائم آل محمد (ص) فرزند دیگری نداشتند و نیز به جز مادر آن حضرت همسر دیگری اختیار نفرمودند. کیفیت ازدواج […] 0

    زنان و فرزندان امام عسکری (ع)

    حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی جز حضرت مهدی قائم آل محمد (ص) فرزند دیگری نداشتند و نیز به جز مادر آن حضرت همسر دیگری اختیار نفرمودند. کیفیت ازدواج […]

    ادامه ...