آرشیو شهادت

 • چنانکه گذشت رحلت امام عسکری (ع) در هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ رخ داده است و در این باره که آیا امام به مرگ طبیعیبدرود حیات گفته و یا به […] 0

  شهادت امام حسن عسکری

  چنانکه گذشت رحلت امام عسکری (ع) در هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ رخ داده است و در این باره که آیا امام به مرگ طبیعیبدرود حیات گفته و یا به […]

  ادامه ...

 • گاه هجران حسن سال های درد و رنج به پایان آمد. محاصره ها، مراقبت ها، زندان ها خاتمه یافت. قدرناشناسی ها، بی حرمتی ها، شکنجه ها تمام شد. امام حسن […] 0

  گاه هجران حسن

  گاه هجران حسن سال های درد و رنج به پایان آمد. محاصره ها، مراقبت ها، زندان ها خاتمه یافت. قدرناشناسی ها، بی حرمتی ها، شکنجه ها تمام شد. امام حسن […]

  ادامه ...

 • شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشتهاند.در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است:فرزند عبیدالله بن خاقان گوید روزی برای پدرم (که وزیر […] 0

  شهادت امام حسن عسکری

  شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشتهاند.در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است:فرزند عبیدالله بن خاقان گوید روزی برای پدرم (که وزیر […]

  ادامه ...

 • شیخ صدوق در کمال الدین میگوید: «ابوالأدیان روایت کرده است: من خدمتگزار حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن […] 0

  نماز فرزند بر جنازه امام عسکری (ع)

  شیخ صدوق در کمال الدین میگوید: «ابوالأدیان روایت کرده است: من خدمتگزار حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن […]

  ادامه ...

 • هنگامی که بیماری و کسالت امام (ع) شایع گردید و به گوش «معتمد» خلیفه عباسی رسید دستور داد: وزیر حکومت وقت «عبیدالله خاقان» با پنج نفر از خواص و نزدیکان […] 0

  شهادت امام عسکری

  هنگامی که بیماری و کسالت امام (ع) شایع گردید و به گوش «معتمد» خلیفه عباسی رسید دستور داد: وزیر حکومت وقت «عبیدالله خاقان» با پنج نفر از خواص و نزدیکان […]

  ادامه ...

 • رهنمودهای تربیتی از امام عسکری علیه السلام عصر خفقان بنی عباس با شعار حمایت از اهل بیت علیهم السلام و احقاق حق آنان و با استفاده از شرایط خاص موجود، […] 0

  رهنمودهای تربیتی از امام عسکری علیه السلام

  رهنمودهای تربیتی از امام عسکری علیه السلام عصر خفقان بنی عباس با شعار حمایت از اهل بیت علیهم السلام و احقاق حق آنان و با استفاده از شرایط خاص موجود، […]

  ادامه ...

 • دیدگاه اکثر عالمان شیعه این است که ائمه هدی علیهم السلام به مرگ طبیعی از دنیا نرفتهاند، بلکه آن بزرگواران یا با شمشیر و یا به وسیلهی زهر به شهادت […] 0

  شهادت امام عسکری (ع)

  دیدگاه اکثر عالمان شیعه این است که ائمه هدی علیهم السلام به مرگ طبیعی از دنیا نرفتهاند، بلکه آن بزرگواران یا با شمشیر و یا به وسیلهی زهر به شهادت […]

  ادامه ...

 • از جمله اموری که گواهی میدهد امام علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا نرفت این است که خلفای عباسی به ویژه معتمد برای گسستن سلسلهی پاک امامت، بر قتل […] 0

  تلاش در قتل امام عسکری (ع)

  از جمله اموری که گواهی میدهد امام علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا نرفت این است که خلفای عباسی به ویژه معتمد برای گسستن سلسلهی پاک امامت، بر قتل […]

  ادامه ...

 • آنچه از سخنان احمد بن عبید استفاده میشود این است که حکومت عباسی برای بیماری امام علیه السلام حساب ویژهای باز کرده بود. به همین دلیل ملاحظه میکنیم که وقتی […] 0

  بیماری امام عسکری (ع) موجبات خوشحالی جعفر کذاب

  آنچه از سخنان احمد بن عبید استفاده میشود این است که حکومت عباسی برای بیماری امام علیه السلام حساب ویژهای باز کرده بود. به همین دلیل ملاحظه میکنیم که وقتی […]

  ادامه ...

 • زهر، تاثیر خود را کرد و قوای امام تحلیل رفت و مرگ به سرعت به سوی ایشان میشتافت. هنگامی که حضرت، زمان دیدار دوست را نزدیک دیدند به طرف [ […] 0

  شهادت پدر امام عسکری

  زهر، تاثیر خود را کرد و قوای امام تحلیل رفت و مرگ به سرعت به سوی ایشان میشتافت. هنگامی که حضرت، زمان دیدار دوست را نزدیک دیدند به طرف [ […]

  ادامه ...