آرشیو محل دفن

 • ابوالادیان ناباورانه به اطراف خود مینگرد، درست دو هفته قبل بود که امام حسن عسکری (ع) وی را طلبید و نامههایی را که بادست مبارکش نوشته بود به وی داد […] 0

  سامرا، آغاز امامت مهدی (عج)

  ابوالادیان ناباورانه به اطراف خود مینگرد، درست دو هفته قبل بود که امام حسن عسکری (ع) وی را طلبید و نامههایی را که بادست مبارکش نوشته بود به وی داد […]

  ادامه ...

 • هیچکس نمیدانست وقتی امام به آن نقطه دوردست خیره شده بود، در اندیشهاش چه میگذشت. شاید به پراکندگی شیعه فکرمیکرد، به آنانکه در نیشابور و سمرقند و بیهق و طوس […] 0

  سامرا، اندیشه و آرمان امام عسکری

  هیچکس نمیدانست وقتی امام به آن نقطه دوردست خیره شده بود، در اندیشهاش چه میگذشت. شاید به پراکندگی شیعه فکرمیکرد، به آنانکه در نیشابور و سمرقند و بیهق و طوس […]

  ادامه ...

 • شیخ به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده که فرمود: قبر من در سر من رای امان است از برای اهل دو جانب از بلاها و عذابخدا مجلسی اول […] 0

  زیارت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

  شیخ به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده که فرمود: قبر من در سر من رای امان است از برای اهل دو جانب از بلاها و عذابخدا مجلسی اول […]

  ادامه ...

 • سامراء  سامرا شهری است بین بغداد و تکریت که در جانب شرقی رود دجله قرار دارد. نام این شهر در اصل «سر من رای» بوده است یعنی «هر که آن […] 0

  سامراء

  سامراء  سامرا شهری است بین بغداد و تکریت که در جانب شرقی رود دجله قرار دارد. نام این شهر در اصل «سر من رای» بوده است یعنی «هر که آن […]

  ادامه ...

 • چشم انتظاران امام از شوق در پوست خود نمیگنجند؛ نه میتوانند بنشینند و نه تاب ایستادن میآورند. آشفته و بیقرار به راهی کهبناست امام از آنجا بیاید و راهی دارالخلافه […] 0

  سامرا، محله عسکر – سالهای امامت امام عسکری

  چشم انتظاران امام از شوق در پوست خود نمیگنجند؛ نه میتوانند بنشینند و نه تاب ایستادن میآورند. آشفته و بیقرار به راهی کهبناست امام از آنجا بیاید و راهی دارالخلافه […]

  ادامه ...

 • سُبْحانَ مَنْ لَهُ مَقالِیدُ السَّمواتِ وَالأَرْضِ؛ پاک و منزه است خداوندی که کلیدهای آسمانها و زمین از آن او و در دست او است.(۱۱۸)برگرفته از کتاب سیری در زندگانی امام […] 0

  نقش و نوشته خاتم امام حسن عسکری (ع)

  سُبْحانَ مَنْ لَهُ مَقالِیدُ السَّمواتِ وَالأَرْضِ؛ پاک و منزه است خداوندی که کلیدهای آسمانها و زمین از آن او و در دست او است.(۱۱۸)برگرفته از کتاب سیری در زندگانی امام […]

  ادامه ...

 • خبر دهشتبار چون صاعقه سامرا را از خود بیخود کرد. مسلمانان گریان و نالان به سوی خانه امام شتافتند. ادارات دولتی و محلات تجاری تعطیل گشتند و بازارها بسته شدند. […] 0

  تشییع کنندگان امام عسکری

  خبر دهشتبار چون صاعقه سامرا را از خود بیخود کرد. مسلمانان گریان و نالان به سوی خانه امام شتافتند. ادارات دولتی و محلات تجاری تعطیل گشتند و بازارها بسته شدند. […]

  ادامه ...

 • متوکل عباسی نسبت به شیعیان و دوستداران اهل بیت (ع) بسیار سختگیری میکرد. تاریخنگاران نقل میکنند که هیچ کس مثلمتوکل به گماردن جاسوس و جمعآوری اخبار مناطق گوناگون اهتمام نداشت. […] 0

  سرداب غیبت

  متوکل عباسی نسبت به شیعیان و دوستداران اهل بیت (ع) بسیار سختگیری میکرد. تاریخنگاران نقل میکنند که هیچ کس مثلمتوکل به گماردن جاسوس و جمعآوری اخبار مناطق گوناگون اهتمام نداشت. […]

  ادامه ...

 • امام سه ساله است که همراه پدر بزرگوارش به امر متوکل خلیفه عباسی به سامرا آورده میشوند تا محترمانه زیر نظر دستگاهخلافت قرار گیرند. این نخستین بار است که سامرا […] 0

  سامرا، مرکز خلافت عباسی، سال ۲۳۵ ق.

  امام سه ساله است که همراه پدر بزرگوارش به امر متوکل خلیفه عباسی به سامرا آورده میشوند تا محترمانه زیر نظر دستگاهخلافت قرار گیرند. این نخستین بار است که سامرا […]

  ادامه ...

 • دریای مواج جمعیت با تکبیرگویی و تقدیر از زحمات بیشائبهی امام، پیکر مقدس او را بدرود میگفت و تا آرامگاه ایشان که منزل خودشان بود و آن را به عنوان […] 0

  دفن پدر امام عسکری

  دریای مواج جمعیت با تکبیرگویی و تقدیر از زحمات بیشائبهی امام، پیکر مقدس او را بدرود میگفت و تا آرامگاه ایشان که منزل خودشان بود و آن را به عنوان […]

  ادامه ...