آرشیو شهادت

 • تاریخ شهادت امام حسن عسکری (ع) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در سال ۲۶۰ هجری در سامراء به شهادت رسید. درباره روز شهادت امام بین مورخین اختلاف است. برخی […] 0

  تاریخ شهادت امام حسن عسکری (ع)

  تاریخ شهادت امام حسن عسکری (ع) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در سال ۲۶۰ هجری در سامراء به شهادت رسید. درباره روز شهادت امام بین مورخین اختلاف است. برخی […]

  ادامه ...

 • طبرسی از احمد بن محمد بن عبدالله روایت کرده که گفت: «هنگامی که زبیری (معتز عباسی) کشته شد، توقیعی به این شرح از امام عسکری علیه السلام صادر شد: این […] 0

  توقیع امام عسکری (ع) در مرگ معتز عباسی

  طبرسی از احمد بن محمد بن عبدالله روایت کرده که گفت: «هنگامی که زبیری (معتز عباسی) کشته شد، توقیعی به این شرح از امام عسکری علیه السلام صادر شد: این […]

  ادامه ...

 • کلینی گفته است: «آن حضرت در سامرا در همان خانهای که پدر بزرگوارش در آن مدفون شده بود، به خاک سپرده شد» [۷۱۴] . [ صفحه ۳۳۹]برگرفته از کتاب با […] 0

  جایگاه ابدی امام عسکری (ع)

  کلینی گفته است: «آن حضرت در سامرا در همان خانهای که پدر بزرگوارش در آن مدفون شده بود، به خاک سپرده شد» [۷۱۴] . [ صفحه ۳۳۹]برگرفته از کتاب با […]

  ادامه ...

 • صاحب ارشاد مینویسد که امام حسن عسکری (ع) در اول ماه ربیع الاول به بستر بیماری افتاد و هشت روز از ماه سپری شده بود که از دار دنیا رحلت […] 0

  شهادت امام عسکری در تاریخ

  صاحب ارشاد مینویسد که امام حسن عسکری (ع) در اول ماه ربیع الاول به بستر بیماری افتاد و هشت روز از ماه سپری شده بود که از دار دنیا رحلت […]

  ادامه ...

 • گاه هجران حسن سال های درد و رنج به پایان آمد. محاصره ها، مراقبت ها، زندان ها خاتمه یافت. قدرناشناسی ها، بی حرمتی ها، شکنجه ها تمام شد. امام حسن […] 0

  گاه هجران حسن

  گاه هجران حسن سال های درد و رنج به پایان آمد. محاصره ها، مراقبت ها، زندان ها خاتمه یافت. قدرناشناسی ها، بی حرمتی ها، شکنجه ها تمام شد. امام حسن […]

  ادامه ...

 • آنچه که درباره خبث ذات و پستی و رذالت دشمنان ائمه علیهم السلام بگوئیم نمی توانیم حق قسمتی از مطلب را هم ادا کنیم. آیا مأمون که امام رضا علیه […] 0

  قتل امام عسکری (ع)

  آنچه که درباره خبث ذات و پستی و رذالت دشمنان ائمه علیهم السلام بگوئیم نمی توانیم حق قسمتی از مطلب را هم ادا کنیم. آیا مأمون که امام رضا علیه […]

  ادامه ...

 • در درازای زندگی امام، دشمنان جبار بارها ارادهی قتل او را کردند و دست به اقدام عملی زدند ولی هر بار توطئهشان خنثی گردید و امام علیهالسلام از کید و […] 0

  شهادت امام عسکری

  در درازای زندگی امام، دشمنان جبار بارها ارادهی قتل او را کردند و دست به اقدام عملی زدند ولی هر بار توطئهشان خنثی گردید و امام علیهالسلام از کید و […]

  ادامه ...

 • معتمد عباسی که همواره از محبوبیت و نفوذ معنوی امام در جامعه نگران بود، چون دید توجه مردم به امام روز بروز بیشتر میشود وزندان و اختناق و مراقبت تأثیر […] 0

  شهادت امام عسکری علیه السلام و توطئه های بی ثمر

  معتمد عباسی که همواره از محبوبیت و نفوذ معنوی امام در جامعه نگران بود، چون دید توجه مردم به امام روز بروز بیشتر میشود وزندان و اختناق و مراقبت تأثیر […]

  ادامه ...

 • وقتی خبر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در شهر سامرّا منتشر شد، در آن شهر قیامتی برپا شد، صدای ناله و گریه از مردم بلند شد. خلیفه در تفحّص […] 0

  خبر شهادت امام حسن عسکری(ع)

  وقتی خبر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در شهر سامرّا منتشر شد، در آن شهر قیامتی برپا شد، صدای ناله و گریه از مردم بلند شد. خلیفه در تفحّص […]

  ادامه ...

 • شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشتهاند.در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است:فرزند عبیدالله بن خاقان گوید روزی برای پدرم (که وزیر […] 0

  شهادت امام حسن عسکری

  شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشتهاند.در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است:فرزند عبیدالله بن خاقان گوید روزی برای پدرم (که وزیر […]

  ادامه ...