آرشیو شهادت

 • شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشتهاند.در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است:فرزند عبیدالله بن خاقان گوید روزی برای پدرم (که وزیر […] 0

  شهادت امام حسن عسکری

  شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشتهاند.در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است:فرزند عبیدالله بن خاقان گوید روزی برای پدرم (که وزیر […]

  ادامه ...

 • نقش تربیتی و سیاسی امام سرآغاز از روزگاران بسیار دور تا به امروز، همواره زندگانی و رفتار مردان بزرگ که در بُعدی از ابعاد انسانی برجستگی داشته اند، مورد توجه […] 0

  نقش تربیتی و سیاسی امام حسن عسکری

  نقش تربیتی و سیاسی امام سرآغاز از روزگاران بسیار دور تا به امروز، همواره زندگانی و رفتار مردان بزرگ که در بُعدی از ابعاد انسانی برجستگی داشته اند، مورد توجه […]

  ادامه ...

 • خبر این فاجعهی بزرگ سامرا را پریشان کرد و طبقات مختلف مردم به خانهی امام شتافتند تا در افتخار تشییع جسد مقدس ایشان سهیم باشند، بازار، بخشهای تجاری و ادارات […] 0

  شهادت پدر امام عسکری سوگ بزرگ

  خبر این فاجعهی بزرگ سامرا را پریشان کرد و طبقات مختلف مردم به خانهی امام شتافتند تا در افتخار تشییع جسد مقدس ایشان سهیم باشند، بازار، بخشهای تجاری و ادارات […]

  ادامه ...

 • کلینی گفته است: «آن حضرت در سامرا در همان خانهای که پدر بزرگوارش در آن مدفون شده بود، به خاک سپرده شد» [۷۱۴] . [ صفحه ۳۳۹]برگرفته از کتاب با […] 0

  جایگاه ابدی امام عسکری (ع)

  کلینی گفته است: «آن حضرت در سامرا در همان خانهای که پدر بزرگوارش در آن مدفون شده بود، به خاک سپرده شد» [۷۱۴] . [ صفحه ۳۳۹]برگرفته از کتاب با […]

  ادامه ...

 • در درازای زندگی امام، دشمنان جبار بارها ارادهی قتل او را کردند و دست به اقدام عملی زدند ولی هر بار توطئهشان خنثی گردید و امام علیهالسلام از کید و […] 0

  شهادت امام عسکری

  در درازای زندگی امام، دشمنان جبار بارها ارادهی قتل او را کردند و دست به اقدام عملی زدند ولی هر بار توطئهشان خنثی گردید و امام علیهالسلام از کید و […]

  ادامه ...

 • شیخ صدوق در کمال الدین میگوید: «ابوالأدیان روایت کرده است: من خدمتگزار حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن […] 0

  نماز فرزند بر جنازه امام عسکری (ع)

  شیخ صدوق در کمال الدین میگوید: «ابوالأدیان روایت کرده است: من خدمتگزار حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن […]

  ادامه ...

 • امام حسن عسکری – علیهالسلام – را نزد طاغوت عباسی «معتمد» آوردند. او که از احترام جمیع طبقات مردم به امام و مقدم داشتن ایشان بر تمام علویان و عباسیان […] 0

  شهادت امام عسکری

  امام حسن عسکری – علیهالسلام – را نزد طاغوت عباسی «معتمد» آوردند. او که از احترام جمیع طبقات مردم به امام و مقدم داشتن ایشان بر تمام علویان و عباسیان […]

  ادامه ...

 • صفحه ۲۶۸ از ۳۰۲وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام از ائمه ای هستند که تحت شار بسیار بودند. چون هر چه که دوران ائمه به دوره امامعصر (ع) نزدیکتر […] 0

  امام حسن عسکری در سامرا

  صفحه ۲۶۸ از ۳۰۲وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام از ائمه ای هستند که تحت شار بسیار بودند. چون هر چه که دوران ائمه به دوره امامعصر (ع) نزدیکتر […]

  ادامه ...

 • آنچه از گفتهی احمد بن عبید استفاده میشود، یورش به خانهی امام علیه السلام، قبل از اعلان خبر رحلت ایشان به مردم و قبل از تجهیز بدن مبارک آن حضرت […] 0

  زمان یورش به خانه امام عسکری (ع)

  آنچه از گفتهی احمد بن عبید استفاده میشود، یورش به خانهی امام علیه السلام، قبل از اعلان خبر رحلت ایشان به مردم و قبل از تجهیز بدن مبارک آن حضرت […]

  ادامه ...

 • صفحه ۲۵۰ از ۳۰۲کتاب: سیره پیشوایان، ص. ۶۵۶ نویسنده: مهدی پیشوائی معتمد عباسی که همواره از محبوبیت و نفوذ معنوی امام در جامعه نگرانبود، چون دید توجه مردم به امام […] 0

  شهادت امام عسکری و توطئه های بی ثمر

  صفحه ۲۵۰ از ۳۰۲کتاب: سیره پیشوایان، ص. ۶۵۶ نویسنده: مهدی پیشوائی معتمد عباسی که همواره از محبوبیت و نفوذ معنوی امام در جامعه نگرانبود، چون دید توجه مردم به امام […]

  ادامه ...