آرشیو شهادت

 • امام حسن عسکری – علیهالسلام – را نزد طاغوت عباسی «معتمد» آوردند. او که از احترام جمیع طبقات مردم به امام و مقدم داشتن ایشان بر تمام علویان و عباسیان […] 0

  شهادت امام عسکری

  امام حسن عسکری – علیهالسلام – را نزد طاغوت عباسی «معتمد» آوردند. او که از احترام جمیع طبقات مردم به امام و مقدم داشتن ایشان بر تمام علویان و عباسیان […]

  ادامه ...

 • شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به این صورت واقع شد که طی نقشه ای به دستور خلیفه آن حضرت را مسموم کردند. ایشان پس از مسمومیت بیمار شدند و […] 0

  شهادت امام عسکری (ع)

  شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به این صورت واقع شد که طی نقشه ای به دستور خلیفه آن حضرت را مسموم کردند. ایشان پس از مسمومیت بیمار شدند و […]

  ادامه ...

 • تاریخ شهادت امام حسن عسکری (ع) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در سال ۲۶۰ هجری در سامراء به شهادت رسید. درباره روز شهادت امام بین مورخین اختلاف است. برخی […] 0

  تاریخ شهادت امام حسن عسکری (ع)

  تاریخ شهادت امام حسن عسکری (ع) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در سال ۲۶۰ هجری در سامراء به شهادت رسید. درباره روز شهادت امام بین مورخین اختلاف است. برخی […]

  ادامه ...

 • گاه هجران حسن سال های درد و رنج به پایان آمد. محاصره ها، مراقبت ها، زندان ها خاتمه یافت. قدرناشناسی ها، بی حرمتی ها، شکنجه ها تمام شد. امام حسن […] 0

  گاه هجران حسن

  گاه هجران حسن سال های درد و رنج به پایان آمد. محاصره ها، مراقبت ها، زندان ها خاتمه یافت. قدرناشناسی ها، بی حرمتی ها، شکنجه ها تمام شد. امام حسن […]

  ادامه ...

 • حکومت عباسی به شدت از به خطر افتادن سلامتی حضرت بیمناک شد، معتمد به پنج تن از افراد مورد اعتماد و دولتمداران از جمله «نحریر» دستور داد پیوسته در خانه […] 0

  شهادت امام عسکری و هراس حکومت

  حکومت عباسی به شدت از به خطر افتادن سلامتی حضرت بیمناک شد، معتمد به پنج تن از افراد مورد اعتماد و دولتمداران از جمله «نحریر» دستور داد پیوسته در خانه […]

  ادامه ...

 • احمد بن عبید بن خاقان میگوید: «زمانی که ابن الرضا (امام عسکری) علیه السلام بیمار شد «جعفر بن علی» به وسیلهی پیکی پدرم را از بیماری ابن الرضا علیه السلام […] 0

  بیماری امام عسکری (ع) و مراقبت جاسوسان

  احمد بن عبید بن خاقان میگوید: «زمانی که ابن الرضا (امام عسکری) علیه السلام بیمار شد «جعفر بن علی» به وسیلهی پیکی پدرم را از بیماری ابن الرضا علیه السلام […]

  ادامه ...

 • شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشتهاند.در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است:فرزند عبیدالله بن خاقان گوید روزی برای پدرم (که وزیر […] 0

  شهادت امام حسن عسکری

  شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشتهاند.در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است:فرزند عبیدالله بن خاقان گوید روزی برای پدرم (که وزیر […]

  ادامه ...

 • صدوق از علی بن حسن بن علی بن محمد علوی روایت کرده است که: «از ابوالحسن بن و جنا شنیدم که میگفت: پدرم از جدش برایمان روایت کرده که: وی […] 0

  چگونگی یورش به خانه امام عسکری (ع)

  صدوق از علی بن حسن بن علی بن محمد علوی روایت کرده است که: «از ابوالحسن بن و جنا شنیدم که میگفت: پدرم از جدش برایمان روایت کرده که: وی […]

  ادامه ...

 • کلینی گفته است: «آن حضرت در سامرا در همان خانهای که پدر بزرگوارش در آن مدفون شده بود، به خاک سپرده شد» [۷۱۴] . [ صفحه ۳۳۹]برگرفته از کتاب با […] 0

  جایگاه ابدی امام عسکری (ع)

  کلینی گفته است: «آن حضرت در سامرا در همان خانهای که پدر بزرگوارش در آن مدفون شده بود، به خاک سپرده شد» [۷۱۴] . [ صفحه ۳۳۹]برگرفته از کتاب با […]

  ادامه ...

 • طبرسی از احمد بن محمد بن عبدالله روایت کرده که گفت: «هنگامی که زبیری (معتز عباسی) کشته شد، توقیعی به این شرح از امام عسکری علیه السلام صادر شد: این […] 0

  توقیع امام عسکری (ع) در مرگ معتز عباسی

  طبرسی از احمد بن محمد بن عبدالله روایت کرده که گفت: «هنگامی که زبیری (معتز عباسی) کشته شد، توقیعی به این شرح از امام عسکری علیه السلام صادر شد: این […]

  ادامه ...