آرشیو شهادت

 • در درازای زندگی امام، دشمنان جبار بارها ارادهی قتل او را کردند و دست به اقدام عملی زدند ولی هر بار توطئهشان خنثی گردید و امام علیهالسلام از کید و […] 0

  شهادت امام عسکری

  در درازای زندگی امام، دشمنان جبار بارها ارادهی قتل او را کردند و دست به اقدام عملی زدند ولی هر بار توطئهشان خنثی گردید و امام علیهالسلام از کید و […]

  ادامه ...

 • طبرسی از احمد بن محمد بن عبدالله روایت کرده که گفت: «هنگامی که زبیری (معتز عباسی) کشته شد، توقیعی به این شرح از امام عسکری علیه السلام صادر شد: این […] 0

  توقیع امام عسکری (ع) در مرگ معتز عباسی

  طبرسی از احمد بن محمد بن عبدالله روایت کرده که گفت: «هنگامی که زبیری (معتز عباسی) کشته شد، توقیعی به این شرح از امام عسکری علیه السلام صادر شد: این […]

  ادامه ...

 • تاریخ نگاران متفقند که امام عسکری علیه السلام در سال ۲۶۰ ه. ق به شهادت رسید [۶۸۴] ، هر چند در مورد ماه و روز شهادت آن حضرت اختلاف کردهاند، […] 0

  شهادت امام حسن عسکری (ع)

  تاریخ نگاران متفقند که امام عسکری علیه السلام در سال ۲۶۰ ه. ق به شهادت رسید [۶۸۴] ، هر چند در مورد ماه و روز شهادت آن حضرت اختلاف کردهاند، […]

  ادامه ...

 • شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشته اند. در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است:فرزند عبداللّه بن خاقان گوید روزی برای پدرم […] 0

  شهادت امام حسن عسکری

  شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری نوشته اند. در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است:فرزند عبداللّه بن خاقان گوید روزی برای پدرم […]

  ادامه ...

 • دیدگاه اکثر عالمان شیعه این است که ائمه هدی علیهم السلام به مرگ طبیعی از دنیا نرفتهاند، بلکه آن بزرگواران یا با شمشیر و یا به وسیلهی زهر به شهادت […] 0

  شهادت امام عسکری (ع)

  دیدگاه اکثر عالمان شیعه این است که ائمه هدی علیهم السلام به مرگ طبیعی از دنیا نرفتهاند، بلکه آن بزرگواران یا با شمشیر و یا به وسیلهی زهر به شهادت […]

  ادامه ...

 • هنگامی که بیماری و کسالت امام (ع) شایع گردید و به گوش «معتمد» خلیفه عباسی رسید دستور داد: وزیر حکومت وقت «عبیدالله خاقان» با پنج نفر از خواص و نزدیکان […] 0

  شهادت امام عسکری

  هنگامی که بیماری و کسالت امام (ع) شایع گردید و به گوش «معتمد» خلیفه عباسی رسید دستور داد: وزیر حکومت وقت «عبیدالله خاقان» با پنج نفر از خواص و نزدیکان […]

  ادامه ...

 • مهتدی نیز در دوران خلافت خویش تصمیم گرفت امام علیه السلام را به شهادت برساند، ولی خداوند به برکت دعای امام شر او را بر طرف کرد و وی را […] 0

  مهتدی و تصمیم بر قتل امام عسکری (ع)

  مهتدی نیز در دوران خلافت خویش تصمیم گرفت امام علیه السلام را به شهادت برساند، ولی خداوند به برکت دعای امام شر او را بر طرف کرد و وی را […]

  ادامه ...

 • صفحه ۲۶۸ از ۳۰۲وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام از ائمه ای هستند که تحت شار بسیار بودند. چون هر چه که دوران ائمه به دوره امامعصر (ع) نزدیکتر […] 0

  امام حسن عسکری در سامرا

  صفحه ۲۶۸ از ۳۰۲وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام از ائمه ای هستند که تحت شار بسیار بودند. چون هر چه که دوران ائمه به دوره امامعصر (ع) نزدیکتر […]

  ادامه ...

 • کلینی گفته است: «آن حضرت در سامرا در همان خانهای که پدر بزرگوارش در آن مدفون شده بود، به خاک سپرده شد» [۷۱۴] . [ صفحه ۳۳۹]برگرفته از کتاب با […] 0

  جایگاه ابدی امام عسکری (ع)

  کلینی گفته است: «آن حضرت در سامرا در همان خانهای که پدر بزرگوارش در آن مدفون شده بود، به خاک سپرده شد» [۷۱۴] . [ صفحه ۳۳۹]برگرفته از کتاب با […]

  ادامه ...

 • رهنمودهای تربیتی از امام عسکری علیه السلام عصر خفقان بنی عباس با شعار حمایت از اهل بیت علیهم السلام و احقاق حق آنان و با استفاده از شرایط خاص موجود، […] 0

  رهنمودهای تربیتی از امام عسکری علیه السلام

  رهنمودهای تربیتی از امام عسکری علیه السلام عصر خفقان بنی عباس با شعار حمایت از اهل بیت علیهم السلام و احقاق حق آنان و با استفاده از شرایط خاص موجود، […]

  ادامه ...